- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Złoto za Długoletnią Służbę

Złotym Medalem za Długoletnią Służbę nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, stanowiącym nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa, na wniosek Wojewody Śląskiego odznaczeni zostali:

- Pani Katarzyna Buchajczuk Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie

- Pani Alicja Grzegorczyk Dyrektor Domu Pomu Pomocy Społecznej w Lelowie

- Pani Elżbieta Ścigała Dyrektor Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Blachowni.

Wnioski o odznaczenia do Wojewody Śląskiego złożył Pan Andrzej Kwapisz, Starosta Częstochowski.

Uroczystość odbyła się dnia 7 marca 2013 r. w Sali Marmurowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, a wręczył je Pan Piotr Spyra II Wicewojewoda Śląski.

W uroczystości wzięła udział także Pani Marzena Maniszewska Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego, która w imieniu całego Zarządu złożyła wyróżnionym gratulacje i wręczyła bukiety kwiatów.

Złoto za Długoletnią Służbę Złoto za Długoletnią Służbę Złoto za Długoletnią Służbę

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH