- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Mapa serwisu

  POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE
1. STRONA GŁÓWNA
1.1. Informacje
1.2. Mapa dojazdu
1.3. Mapa serwisu PCPR
1.4. Formularz kontaktowy
2. AKTUALNOŚCI
3. POWIAT CZĘSTOCHOWSKI
3.1. Mapa powiatu Częstochowskiego
3.2. Jednostki pomocy społecznej
3.2.1. Domy Pomocy Społecznej
3.2.1.1. Dom Pomocy Społecznej w Lelowie
3.2.1.2. Dom Pomocy Społecznej w Turowie
3.2.1.3. Dom Pomocy Społecznej w Blachowni
3.2.2. Domy Dziecka
3.2.2.1. Dom Dziecka w Chorzenicach
3.2.2.2. Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Blachowni
3.2.3. Pozostałe placówki opiekuńczo - wychowawcze
3.2.3.1. Warsztat Terapii Zajęciowej w Koniecpolu
3.2.3.2. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bogumiłku
3.2.4. Inne placówki
3.2.4.1. Środowiskowy Dom Samopomocy w Soborzycach
3.2.5. Ośrodki pomocy społecznej
3.2.5.1. MOPS w Blachowni
3.2.5.2. MGOPS w Koniecpolu
3.2.5.3. GOPS w Dąbrowie Zielonej
3.2.5.4. GOPS w Janowie
3.2.5.5. GOPS w Kamienicy Polskiej
3.2.5.6. GOPS w Kłomnicach
3.2.5.7. GOPS w Konopiskach
3.2.5.8. GOPS w Kruszynie
3.2.5.9. GOPS w Lelowie
3.2.5.10. GOPS w Mstowie
3.2.5.11. GOPS w Mykanowie
3.2.5.12. GOPS w Olsztynie
3.2.5.13. GOPS w Poczesnej
3.2.5.14. GOPS w Przyrowie
3.2.5.15. GOPS w Rędzinach
3.2.5.16. GOPS w Starczej
3.3. Organizacje pozarządowe
3.3.1. W powiecie częstochowskim
3.3.1.1. Towarzystwo Zwalczania Chorób Mięśni
3.3.1.2. Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych
3.3.1.3. Stowarzyszenie Ludzi Otwartych Serc "Los"
3.3.1.4. Stowarzyszenie "Nasz Dom"
3.3.1.5. Katolickie Stowarzyszenie "Betania"
3.3.1.6. Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów
3.3.1.7. Stowarzyszenie "Braterska Dłoń"
3.3.2. Spoza powiatu częstochowskiego
3.3.2.1. Stowarzyszenie "Razem"
3.3.2.2. Stowarzyszenie "Serce"
3.3.2.3. Stowarzyszenie Wzajemnej Pomocy "Agape"
3.3.2.4. Polski Związek Niewidomych
3.3.2.5. Polski Związek Głuchych
3.3.2.6. Polskie Stowarzyszenie Diabetyków
3.3.2.7. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Powiatowy
3.3.2.8. Salezjański Ośrodek Wychowania i Animacji "Sowa"
3.3.2.9. Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich
3.3.2.10. Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych
4. POMOC SPOŁECZNA
4.1. Czym jest pomoc społeczna
4.2. Struktura
4.2.1. Struktura pomocy społecznej w Polsce
4.2.2. Miejsce PCPR w powiecie
4.2.3. Struktura pomocy społecznej w Powiecie
4.2.4. Mapa powiatu
4.3. Cele
4.4. Zadania
4.5. Pracownik socjalny
4.6. Ośrodki pomocy społecznej
5. DZIAŁALNOŚĆ PCPR
5.1. Akty prawne
5.2. Strategia
5.3. Struktura placówki
5.4. Zadania PCPR
5.4.1. Pomoc społeczna
5.4.2. Rehabilitacja społeczna
5.4.3. Rehabilitacja zawodowa
5.5. Współpraca międzynarodowa
5.5.1. Wersja polska
5.5.2. Wersja niemiecka
6. RODZINY ZASTĘPCZE
6.1. Kontakt
6.2. Formy wsparcia rodzin zastępczych
6.3. Kto potrzebuje opieki
6.4. Kto może zostać rodziną zastępczą
6.5. Zostań rodziną zastępczą!
6.6. Uroczystości rodzin zastępczych
7. POMOC OSOBOM NIEPEŁNOSPRAWNYM
7.1. Kontakt
7.2. Informacje ogólne
7.3. Orzeczenie o niepełnosprawności
7.4. Dofinansowanie
7.4.1. Turnusy rehabilitacyjne
7.4.2. Sport, kultura, rekreacja i turystyka
7.4.3. Sprzęt rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
7.4.4. Dofinansowanie dla osób fizycznych, prawnych, jednostek organizacyjnych
7.4.5. Bariery architektoniczne, w komunikowaniu się i techniczne
7.5. PFRON
7.6. Warsztaty terapii zajęciowej
7.7. Wyrównywanie różnic między regionami
7.8. Edukacja osób niepełnosprawnych
7.9. Rehabilitacja zawodowa
7.9.1. Udzielanie pożyczek
7.9.2. Umarzanie pożyczek
7.9.3. Kredyty bankowe
7.9.4. Zwrot kosztów poniesionych przez pracodawcę
7.10. Wnioski do pobrania
8. ODSYŁACZE
AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH