- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Kontakt z Zespołem ds. Pieczy Zastępczejkierownik Zespołu:Agnieszka Sędziwa-Kogut
starszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej:Dorota Łopacińska
młodszy koordynator rodzinnej pieczy zastępczej:Klaudia Rygał
koordynator rodzinnej pieczy zastępczej:Monika Bieniek
starszy specjalista pracy socjalnej:Magdalena Michalik
specjalista pracy socjalnej:Aneta Blukacz
specjalista pracy socjalnej:Anna Kowalczewska - Kęsik
pracownik socjalny:Magdalena Krok
psycholog:Grażyna Depak-Gurgul
psycholog:Jakub Szymczyk

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
Zespół ds. Pieczy Zastępczej (pok. 4, 7, 8, 9)
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. (034) 32 29 230
e-mail: zpz@pcprczwa.pl

e-mail: zpz@pcprczwa.pl

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH