- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Zakończenie III Kadencji Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Informacja dotycząca Powiatowej Społecznej Rady ds

      Zakończenie III Kadencji Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

W związku z kończącą się III kadencją Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Częstochowskim, w dniu 11 września 2015 roku odbyło się ostatnie, uroczyste posiedzenie w/w Rady.

W jej składzie działali:

  • Pani Mieczysława Michalik – Prezes Koła Ziemskiego Polskiego Związku Niewidomych w Częstochowie- Przewodnicząca Rady.
  • Pan Mirosław Dul - Przewodniczący Komisji Zdrowia i Polityki Społecznej Rady Powiatu w Częstochowie.
  • Pani Iwona Kremblewska - Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Przyrowie - Sekretarz Rady.
  • Pani Barbara Bladziak - Prezes Katolickiego Stowarzyszenia
  • Pani Joanna Kmiecik – Prezes Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych ,,Dar Serca’’ w Rędzinach.

Podczas czteroletniej kadencji Rada odbyła 13 spotkań z udziałem Pełnomocnika Starosty ds. Osób Niepełnosprawnych Pani Małgorzaty Krasoń, na których szeroko omawiane były kwestie dotyczące osób niepełnosprawnych. Rada opiniowała również projekty planów i programów na rzecz osób niepełnosprawnych, oceniała ich realizację oraz opiniowała projekty uchwał programów przyjmowanych przez Radę Powiatu w Częstochowie pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Do zakresu działania powiatowych rad należy:

ˇ        inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do:
- integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych,
- realizacji praw osób niepełnosprawnych,

ˇ        opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,

ˇ        ocena realizacji programów,

ˇ        opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Posiedzenie Rady odbyło się w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Starym Koniecpolu przy ul. Częstochowskiej 150 prowadzonym przez Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Koniecpolu. W trakcie posiedzenia członkowie Rady zapoznali się z działalnością Warsztatu i odwiedzili uczestników w pracowniach terapeutycznych. Członkowie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Częstochowskim otrzymali z rąk Wicestarosty Henryka Kasiury podziękowania za profesjonalizm oraz zaangażowanie w wykonywaniu powierzonych obowiązków.

 

koniec_kadencji_2015 koniec_kadencji_2015 koniec_kadencji_2015

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH