- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

XIII Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych

W dniach 27 - 29 maja 2013 roku na Jasnej Górze odbyła się XIII Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych pn. "Pomoc społeczna a wyzwania ekonomii społecznej". Honorowy patronat nad uroczystością sprawował Pan Andrzej Kwapisz- Starosta Częstochowski, a uczestników w jego imieniu powitała Pani Katarzyna Buchajczuk- Dyrektor Powiatowego Centrum pomocy rodzinie w Częstochowie, współorganizatora konferencji. Gośćmi tegorocznej konferencji byli min. : Szymon Giżyński, poseł na Sejm RP; Krystyna Wyrwicka, dyrektor Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej; Marzena Bartosiewicz, zastępca dyrektora Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej MPiPS; Adrian Staroniek, naczelnik Wydziału Promocji, Zatrudnienia i Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Częstochowie, o. dr Dezyderiusz Jan Pol OFM z Uniwersytetu im. Kard. Stefana Wyszyńskiego w Warszawie; Józef Wojtas, kierownik Regionalnego Ośrodka Europejskiego Funduszu Społecznego w Częstochowie; Zbigniew Kamiński, dyrektor Domu Pomocy Społecznej z ul. Kontkiewicza w Częstochowie. List do uczestników konferencji przesłała Ilona Gosk, dyrektor Biura Polityki Społecznej Kancelarii Prezydenta RP. Głównym tematem poruszanym podczas konferencji oraz wiodącym tematem wystąpień prelegentów były zagadnienia dotyczące ekonomii społecznej oraz stan prac nad przygotowywaną reformą systemu pomocy społecznej. Coroczna Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych na Jasnej Górze jest okazją do spotkań w gronie osób zaangażowanych w pracę na rzecz osób potrzebujących, ale przede wszystkim panelem do wymiany doświadczeń oraz poruszania bieżących tematów związanych z funkcjonowaniem pomocy społecznej.

Konferencja 2013 Konferencja 2013

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH