- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

DELEGACJA PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ POWIATU BODEŃSKIEGO Z WIZYTĄ W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM 06 - 09 CZERWIEC 2009 r.

Na zaproszenie Starosty Częstochowskiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie w dniach 6 - 9. VI. 2009 r. w Powiecie Częstochowskim przebywała 4 - osobowa delegacja przedstawicieli pomocy społecznej ze Starostwa Bodeńskiego w składzie:

  • Friedhelm Hensel - Naczelnik Wydziału Pomocy Społecznej
  • Patrice Strassner - poradnictwo dla zadłużonych
  • Miriam Fritz - menager przypadku - integracja niepełnosprawnych
  • Johanna Dudzinski - Tann - koordynator współpracy, tłumacz.

Głównym celem przyjazdu delegacji był udział w IX Ogólnopolskiej Konferencji Pracowników Socjalnych "Marginalizacja i wykluczenie społeczne jako obszar działań pracownika socjalnego", która odbyła się w dniach 8 -10.VI. 2009 r. na Jasnej Górze, między innymi pod patronatem Starosty Powiatu Częstochowskiego Pana Andrzeja Kwapisza, a jednym ze współorganizatorów było Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.

Jednocześnie w dniu 08.06.2009 r. w godz. 10 - 13 odbyły się w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Częstochowie rozmowy fachowe przy współudziale kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej i dyrektorów jednostek organizacyjnych pomocy społecznej powiatu częstochowskiego, w których wzięło udział 36 osób.

W trakcie pobytu w Powiecie Częstochowskim goście zapoznali się z funkcjonowaniem Domu Pomocy Społecznej w Lelowie i Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bogumiłku oraz zwiedzili klasztor na Jasnej Górze i zamek w Ogrodzieńcu.

DELEGACJA PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ POWIATU BODEŃSKIEGO DELEGACJA PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ POWIATU BODEŃSKIEGO
DELEGACJA PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ POWIATU BODEŃSKIEGO DELEGACJA PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ POWIATU BODEŃSKIEGO
DELEGACJA PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ POWIATU BODEŃSKIEGO DELEGACJA PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ POWIATU BODEŃSKIEGO
DELEGACJA PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ POWIATU BODEŃSKIEGO

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH