- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

"XIV Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie"

Pracownicy PCPR w Częstochowie uczestniczyli w XIV Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie.
W dniach 31 marca- 3 kwietnia 2019 r. trzech pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie uczestniczyło w XIV Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie pn. "Zawsze z Rodziną" w Ciechocinku.
Patronat honorowy nad Forum objęli: Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska, - Wojewoda Kujawsko - Pomorski, Marszałek Województwa Kujawsko -Pomorskiego- Mikołaj Bogdanowicz, Związek Powiatów Polskich Piotr Całbecki, Starosta Inowrocławski Wiesława Pawłowska.
Spotkanie zainaugurował wykład dr Jarosława Przeperskiego, kierownika Centrum Badań nad Rodziną Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu pt. "Efektywny system pomocy rodzinie i dziecku- od badań do praktycznych rozwiązań".
W kolejnych dniach odbywał się szereg wykładów przedstawicieli jednostek pomocy społecznej w zakresie realizowanych projektów i przedsięwzięć m.in. w realizacji projektu dla usamodzielnianych wychowanków "Szansa jestem ZA" dyrektora PCPR w Koszalinie Mirosławy Zielony, "Przyczyny zachowań ryzykownych nastolatków. Delegacje dla profilaktyki" - przedstawione przez dr hab. prof. ndzw. Mariusza Jędrzejko, dyrektora naukowego Centrum Profilaktyki Społecznej w Milanówku, natomiast dyrektor Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej w Toruniu Adam Szponka zaprezentował "System współpracy w pomocy społecznej Województwa Kujawsko - Pomorskiego".
Na zakończenie odbyła się prezentacja "Aniołkowe granie" - Ogólnopolskiego Projektu Edukacyjnego wspierającego ideę rodzicielstwa zastępczego przedstawione przez Sylwestera Pajęckiego, dyrektora Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania wraz z Katarzyną Głowik-Jamróz i Jolantą Hejda.
Forum było także okazją do uroczystych obchodów 20-lecia powstania Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie w Polsce. Z tej okazji uhonorowano statuetkami Dyrektorów PCPR-ów, a jednocześnie członków Stowarzyszenia Centrum, którzy nieprzerwalnie od 20 lat pełnią tę funkcję. Wśród wyróżnionych znalazła się również Pani Katarzyna Buchajczuk Dyrektor PCPR w Częstochowie.

XIV Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie XIV Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie XIV Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH