- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Logo Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Upowszeschnianie pracy socjalnej


W ramach upowszechniania pracy socjalnej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie zatrudniono pracownika socjalnego pełniącego funkcję doradcy ds. osób niepełnosprawnych, do którego zadań należy:
- podejmowanie działań zmierzających do ograniczenia skutków niepełnosprawności.
- udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach dla mieszkańców powiatu, doradztwo na rzecz osób    niepełnosprawnych.
- współpraca z organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych.
- wydawanie i przyjmowanie wniosków dotyczących zadań powiatu realizowanych z PFRON od osób    niepełnosprawnych.
- przygotowywanie i załatwianie spraw związanych z udzielaniem osobom niepełnosprawnym
   zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, współpraca z Narodowym Funduszem
   Zdrowia w tym zakresie.
- przygotowywanie i załatwianie spraw związanych z udzielaniem osobom niepełnosprawnym
   zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny.
- współudział w kontroli realizacji zawartych umów o zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny i likwidację
   barier w komunikowaniu się.
- realizacja działań z zakresu instrumentów aktywnej integracji skierowanych do niepełnosprawnych
   mieszkańców powiatu w ramach POKL
AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH