- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki Działania

Odbiorcami ostatecznymi projektu w 2008 r. są dwie grupy osób:
I. 30 osobowa grupa pełnoletnich wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo - wychowawcze i rodziny zastępcze,
II. 30 osobowa grupa osób niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej z Koniecpolu.

I. Działania skierowane do wychowanków polegają na:
1. Przeprowadzeniu treningu umiejętności społecznych i kompetencji życiowych w dwóch grupach w formie warsztatów wyjazdowych
2. Konsultacjach indywidualnych prowadzonych przez specjalistów tj.: doradca zawodowy, pedagog, prawnik, psycholog
3. Uczestnictwie w różnego rodzaju kursach

II. Działania skierowane do niepełnosprawnych uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecpolu polegają na:
1. Przeprowadzeniu treningów umiejętności społecznych i kompetencji życiowych prowadzonych przez specjalistów tj. psycholog, informatyk, instruktor terapii zajęciowej.
2. Świadczeniu usług wspierających aktywizację zawodową osób niepełnosprawnych w formie konsultacji indywidualnych oraz zajęć grupowych pt. "Rozwój zawodowy osób niepełnosprawnych" prowadzonych przez trenera pracy.
AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH