- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Dom Pomocy Społecznej w Turowie
  Dyrektor mgr Zbigniew Wawrzyniak
  Turów, ul. Joachimowska 85
  42-256 Olsztyn
  tel. (34) 328 60 78
Adres strony WWW: http://dpsturow.internetdsl.pl

  Charakterystyka obiektu:
  obiekt wolnostojący; otoczenie: las.

  Do dyspozycji pensjonariuszy znajdują się:
  kaplica, kawiarenka, punkt biblioteczny.

  Czas wolny pensjonariusze spędzają:
  zajęcia terapeutyczne, imprezy kulturalno-oświatowe, praca na działce, opieka nad zwierzętami.

  Historia jednostki:
  DPS w Turowie powstałw roku 1988, początkowo dla 30 osób. Ma on charakter domu koedukacyjnego, w którym mieszkają osoby starsze. W grudniu 2000 r. w wyniku przebudowy i rozbudowy przyjęto kolejne 16 osób. Obecnie zamieszkuje tu 57 osób.

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH