- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Dom Pomocy Społecznej w Lelowie
  Dyrektor mgr Alicja Grzegorczyk
  ul. Szczekocińska 19
  42-235 Lelów
  tel. (34) 355 82 96

  Charakterystyka obiektu:
  obiekt wolnostojący, architektura nowoczesna; otoczenie: rzeka.

  Do dyspozycji pensjonariuszy znajdują się:
  kaplica, hydroterapia, fizykoterapia, sala terapii zajęciowej, gabinet rehabilitacyjny, poczta, sklep, fryzjer.

  Czas wolny pensjonariusze spędzają:
  zajęcia terapeutyczne, koła zainteresowań, organizowane festiwale, wycieczki, spacery.

  Dom dysponuje 100 miejscami przeznaczonymi dla osób z zaburzeniami psychicznymi i jest w całości przystosowany dla osób niepełnosprawnych. Pensjonariusze mieszkają najczęściej w jedno lub dwu osobowych pokojach posiadających własny węzeł sanitarny. Dom zapewnia szerokie usługi medyczno-rehabilitacyjne oraz opiekuńczo-terapeutyczne. Opiekę medyczno-rehabilitacyjną, socjalną i psychologiczną zapewnia personel posiadający pełne kwalifikacje zawodowe. Pracownicy starają się utrzymywać i rozwijać więzi z rodzinami mieszkańców poprzez kontakt listowny i bezpośrednie wizyty członków ich rodzin.

  Pomieszczenia rehabilitacyjne wyposażone są w wysokiej klasy sprzęt medyczny. W Domu znajduje się także kaplica, w której mieszkańcy mogą realizować swoje potrzeby religijne i duchowe. Pensjonariusze mają również do dyspozycji pracownie terapii zajęciowej, gdzie proponuje się im różne formy zająć terapeutycznych i spędzania wolnego czasu.

  Każdy z mieszkańców traktowany jest jako osoba z indywidualnymi potrzebami, zdolnościami oraz możliwościami funkcjonowania społecznego. Samorząd mieszkańców bierze czynny udział w rozwiązywaniu bieżących problemów, a personel wspiera i pomaga w samorealizacji.

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH