- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Dom Pomocy Społecznej w Blachowni
  Dyrektor mgr Marcin Huras
  ul. Sienkiewicza 6
  42-290 Blachownia
  tel. (34) 327 03 76
  (34) 327 06 33
Strona internetowa: http://www.dpsblachownia.4bip.pl

  Charakterystyka obiektu:
  obiekt wolnostojący, architektura nowoczesna; otoszenie: park, las, jeziora, centrum miasta.

  Do dyspozycji pensjonariuszy znajdują się:
  kaplica, gabinet rehabilitacyjny.

  Czas wolny:
  zajęcia terapeutyczne, festiwale organizowane, muzykoterapia, zajęcia świetlicowe, gazetki.

  Historia jednostki:
  DPS mieści się w budynku czterokondygnacyjnym z lat 50. zaadoptowanym w 1984 r. na potrzeby pomocy społecznej. Położony jest w centrum miasta Blachowni. Wokół znajduje się kompleks lasów sosnowych, park oraz duży zbiornik wodny z pięknymi terenami rekreacyjnymi. Bardzo dobre połączenie liniami podmiejskimi i kolejowymi. W roku 1991 Dom nawiązał kontakt z Lion Club Solbjerg w Danii. W ramach współpracy ze stroną duńską został wybudowany pawilon parterowy bez barier architektonicznych dla 25 mieszkańców, który odpowiada najnowsszym europejskim standardom. Jest połączony oszklonym łącznikiem z budynkiem głównym. Mieszkańcy zajmują jedno i dwuosobowe, przestronne pokoje, każdy z nich posiada łązienkę. Dom zapewnia pensjonariuszom liczne zajęcia kulturalno- oświatowe, jak: wycieczki, zabawy, dyskoteki dla młodych mieszkańców , występy artystów. Mieszkańcy wyjeżdżają na turnusy rehabilitacyjne w góry i nad morze. W ramach współpracy ze środowiskiem organizowane są spotkania integracyjne domowników z rodzinami. Organizowane są rónież spotkania z zaprzyjaźnionymi DPS-ami, okolicznymi szkołami, Kołem Gospodyń Wiejskich, Klubem Rencisty, miejscową parafią.

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH