- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

W dniu 18.11.2011 r. z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przypadającego na dzień 21 listopada w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Bogumiłku odbyło się uroczyste spotkanie służb społecznych z terenu powiatu z przedstawicielami Zarządu i Rady Powiatu Częstochowskiego, zorganizowane przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.

Spotkanie prowadziły, dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego w Bogumiłku, Pani Lena Nieśpielak i dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, Pani Katarzyna Buchajczuk.

W spotkaniu uczestniczyli i słowa uznania, podziękowania, życzenia oraz gratulacje dla wszystkich pracowników pomocy społecznej wygłosili Pan Janusz Krakowian - Wicestarosta Powiatu Częstochowskiego, Pani Marzena Maniszewska - Członek Zarządu Powiatu, Pan Henryk Kasiura - Członek Zarządu Powiatu, Pani Urszula Całusińska - Radna Powiatu Częstochowskiego, Pani Alina Kula - Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie oraz Pani Bożena Kulawińska - dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Koniecpolu.

W uroczystości uczestniczyło ponad 60 osób, wśród zaproszonych gości byli między innymi kierownicy i pracownicy socjalni Ośrodków Pomocy Społecznej, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, dyrektorzy i pracownicy Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Blachowni, Domu Dziecka w Chorzenicach, Domów Pomocy Społecznej w Blachowni, Turowie i Lelowie, Warsztatów Terapii Zajęciowej w Koniecpolu, Środowiskowego Domu Samopomocy w Soborzycach.

Uroczystość uświetniły występy artystyczne dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bogumiłku, które zostały zaprezentowane w formie koncertu życzeń dla zaproszonych gości. Przygotowane przez dzieci występy taneczne, pokaz mody oraz inscenizacja wiersza Jana Brzechwy "Pali się", zostały przyjęte z dużym entuzjazmem i uznaniem uczestników spotkania.

Uczestnicy uroczystości mieli również okazję zapoznania z metodami pracy z dziećmi oraz funkcjonowaniem Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bogumiłku.

Organizowany, przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, Dzień Pracownika Socjalnego, po raz kolejny był okazją do wspólnego świętowania w serdecznej atmosferze oraz wymiany doświadczeń i integracji pracowników służb społecznych z terenu powiatu częstochowskiego.

Dzień Pracownika Socjalnego 2011Dzień Pracownika Socjalnego 2011 Dzień Pracownika Socjalnego 2011Dzień Pracownika Socjalnego 2011 Dzień Pracownika Socjalnego 2011Dzień Pracownika Socjalnego 2011

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH