- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Szkolenie pracowników PCPR w Częstochowie

W dniach 12-13 września 2016 r. pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie uczestniczyli w szkoleniu "Dopalacze-profilaktyka, interwencja, działanie". Celem szkolenia było przedstawienie zasad funkcjonowania tzw. "rynku" dopalaczy oraz ukazanie specyfiki marketingowej branży dopalaczowej wpływającej na zachęcenie młodych osób do przyjmowania środków psychoaktywnych.

W trakcie zajęć uczestnicy zostali zapoznani z popularnymi stronami internetowymi, na których odbywa się sprzedaż produktów oraz akcesoriów propagujących przyjmowanie dopalaczy wśród młodych osób. Osoba prowadząca zajęcia wskazała zasady budowania planu zajęć profilaktycznych poruszających tematykę "dopalaczy", w grupie zarówno młodzieży, jak i osób dorosłych. W trakcie zajęć przedstawione zostały przykładowe ćwiczenia warsztatowe, które można przeprowadzić w określonych grupach wiekowych. Na bazie analizy indywidualnych przypadków trener przeprowadził ćwiczenia przygotowujące do nawiązania kontaktu z osobą przyjmującą środki psychoaktywne oraz wskazał uczestnikom zasady podejmowania interwencji. W szkoleniu wzięło udział 13 osób- pracowników socjalnych, psychologów oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej współpracujących z rodzinami zastępczymi, wychowankami rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych powiatu częstochowskiego. Szkolenie zostało w 80 % dofinansowane ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego przez Powiatowy Urząd Pracy w Częstochowie.

Szkolenie pracowników PCPR w Częstochowie Szkolenie pracowników PCPR w Częstochowie

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH