- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Blachowni
    Dyrektor mgr Elżbieta Ścigała

    Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Blachowni funkcjonuje od 1.01.2009 r. powstała wskutek reorganizacji Domu Dziecka we Wrzosowej. W skład placówki wchodzą 3 Mieszkania dla Dzieci w Blachowni - od 01.01.2021 r. - 14 miejsc. Jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego. Funkcjonuje w oparciu o tzw. "system rodzinkowy" mający na celu właściwe przygotowanie wychowanków do usamodzielnienia się w przyszłości. Zapewnia całodobową opiekę i wychowanie oraz zaspakaja niezbędne potrzeby bytowe, rozwojowe, w tym emocjonalne i społeczne dzieciom pozbawionym całkowicie lub częściowo opieki rodzicielskiej. Dzieci wraz z wychowawcami przygotowują posiłki, dbają o porządek pokoi, dzięki czemu uczą się prowadzenia gospodarstwa domowego, właściwego pełnienia ról społecznych oraz dysponowania własnym budżetem.

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH