- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Dom dla Dzieci "Promyk" w Rędzinach
    Dyrektor mgr Wojciech Główczyński
    ul. Miłosza 5
    42-242 Rędziny
    tel.: 792-540-590

    Dom dla Dzieci "Promyk" w Rędzinach funkcjonuje od 1.09.2020. Jest placówką opiekuńczo - wychowawczą typu socjalizacyjnego. Dom zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dla 14 dzieci w oparciu o tzw. "system rodzinkowy". Uczy dzieci samodzielności, właściwego pełnienia ról społecznych, prowadzenia gospodarstwa domowego, oraz dysponowania własnym budżetem.

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH