- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Dom dla Dzieci "Słoneczny" w Chorzenicach
    Dyrektor mgr Wojciech Główczyński
    ul. Parkowa 1
    42-270 Kłomnice
    tel.: (34) 328 92 28

    Dom dla Dzieci "Słoneczny" w Chorzenicach od dnia 1 stycznia 2015 r. funkcjonuje jako nowa, odrębna placówka opiekuńczo - wychowawcza typu socjalizacyjnego. Dom zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dla 14 dzieci. Placówka funkcjonuje w oparciu o tzw. "system rodzinkowy" (1 rodzinka - 14 dzieci). Uczy dzieci samodzielności, właściwego pełnienia ról społecznych, prowadzenia własnego gospodarstwa domowego, oraz dysponowania własnym budżetem. Od dnia 1 stycznia 2015 r. wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną Domu dla Dzieci "Słoneczny" w Chorzenicach zapewnia Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzenicach przy ul. Parkowej 1.

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH