- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Dom Dziecka w Chorzenicach
    Dyrektor mgr Wojciech Główczyński
    ul. Główna 53
    42-270 Kłomnice
    tel.: (34) 328 92 28

    Dom Dziecka w Chorzenicach istnieje od schyłku lat czterdziestych minionego wieku. Budynek Domu Dziecka w Chorzenicach był niegdyś własnością pułkownika Adama Nieniewskiego. Osiąganie coraz wyższych standardów w dziedzinie warunków, form i metod pracy - czyni Dom przyjaznym dziecku, jego rodzinie a także otwartym na wszelkie konstruktywne formy współdziałania ze środowiskiem lokalnym, z instytucjami oraz osobami życzliwie zainteresowanymi współpracą. Dom Dziecka w Chorzenicach jest placówką opiekuńczo-wychowawczą typu socjalizacyjnego i interwencyjnego zapewnia całodobową opiekę i wychowanie dla 14 dzieci. Placówka funkcjonuje w oparciu o tzw. "system rodzinkowy" mający na celu właściwe przygotowanie wychowanków do usamodzielnienia się w przyszłości. Dzieci wraz z wychowawcami przygotowują posiłki, dbają o porządek pokoi, uczą się prowadzenia gospodarstwa domowego. Wychowankowie w placówce mają zapewnione odpowiednie warunki bytowe, warunki do rozwoju intelektualnego i swoich zainteresowań.

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH