- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Informacja dotycząca wykazu placówek zarejestrowanych przez Wojewodę Śląskiego

Informujemy wszystkich zainteresowanych usługami jednostek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, lub szukających takiej placówki dla swoich bliskich, że na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zamieszczony jest wykaz legalnych placówek, zawierający dane teleadresowe jednostek posiadających zezwolenie Wojewody Śląskiego, wpisanych do rejestru placówek i podlegających kontroli służbom Wojewody.

Wykaz znajduje się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego link: wykazy-i-rejestry

Przed podjęciem decyzji o wyborze placówki zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku prosimy o sprawdzenie, czy wybrana placówka, znajduje się w "Rejestrze domów pomocy społecznej, placówek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, w tym prowadzonych na podstawie przepisów o działalności gospodarczej, placówek zapewniających miejsca noclegowe oraz jednostek specjalistycznego poradnictwa".
Pozwoli to uniknąć pobytu w placówce prowadzonej nielegalnie (bez wymaganego zezwolenia Wojewody), tj. z ominięciem przepisów prawa, nie gwarantującej właściwej opieki, niezgodnej z obowiązującymi standardami.

Informacje o trybie wydawania zezwolenia i przepisach prawa obowiązujących w tym zakresie, znajdują się na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach
link: placowki-zapewniajace-calodobowa-opieke-osobom-niepelnosprawnym-przewlekle-chorym-lub-osobom-w-podeszlym-wieku

Jednostki Pomocy Społecznej
Placówki Opiekuńczo Wychowawcze

Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Blachowni
Od dnia 01.01.2015 r. Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Blachowni zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną.

  1) Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Blachowni

  2) Domu dla Dzieci "Skałka" w Częstochowie

  3) Domu dla Dzieci "Sosenka" w Częstochowie

Dyrektor Centrum mgr Agnieszka Frania
ul. Sosnowa 12A
42-290 Blachownia
tel./fax 034 327 55 24, tel. (034) 327 12 74

Placówka Opiekuńczo-Wychowawcza w Blachowni
Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego przeznaczona dla 14 wychowanków. [więcej]
ul. Sosnowa 12 a
42-290 Blachownia
tel./fax (034) 326 80 81
www: http://powblachownia.pl/

Dom dla Dzieci "Skałka"
Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego i interwencyjnego przeznaczona dla 14 wychowanków. [więcej]
ul. Aluminiowa 26
42-200 Częstochowa
tel./fax (034) 361 63 42

Dom dla Dzieci "Sosenka" w Częstochowie
Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego i interwencyjnego przeznaczona dla 14 wychowanków. [więcej]
ul. Przejazdowa 98
42-200 Częstochowa
tel./fax (034) 360 77 03


Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzenicach
Od dnia 01.01.2015 r. Centrum Administracyjne Obsługi Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chorzenicach zapewnia wspólną obsługę ekonomiczno-administracyjną i organizacyjną:

  1) Domu Dziecka w Chorzenicach

  2) Domu dla Dzieci "Słoneczny" w Chorzenicach

  2) Domu dla Dzieci "Promyk" w Rędzinach

Dyrektor Centrum mgr Wojciech Główczyński
ul. Główna 53
42-270 Kłomnice
tel./fax (034) 328 92 28

Dom Dziecka w Chorzenicach
Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego i interwencyjnego przeznaczona dla 14 wychowanków.  [więcej]
ul. Główna 53
42-270 Kłomnice
tel./fax 034 328 92 28

Dom dla Dzieci "Słoneczny" w Chorzenicach
Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego przeznaczona dla 14 wychowanków. [więcej]
ul. Parkowa 1
42-270 Kłomnicach
tel./fax (034) 328 92 28


Dom dla Dzieci "Promyk" w Rędzinach
Placówka opiekuńczo-wychowawcza typu socjalizacyjnego przeznaczona dla 14 wychowanków. [więcej]
ul. Miłosza 5
42-242 Rędziny
tel.: 792-540-590Domy Pomocy Społecznej:

Dom Pomocy Społecznej w Lelowie
DPS dysponuje 100 miejscami przeznaczonymi
dla osób z zaburzeniami psychicznymi i jest w
całości przystosowany dla osób niepełnosprawnych. [więcej]
ul. Szczekocińska 19
42-235 Lelów
tel. 034 355 82 96
fax. 034 355 82 97

Dom Pomocy Społecznej w Turowie
DPS w Turowie przeznaczony
jest dla osób w podeszłym wieku
dysponuje 57 miejscami. [więcej]
ul. Joachimowska 85
42-256 Olsztyn
tel. 034 328 62 19
fax. 034 328 60 78

Dom Pomocy Społecznej w Blachowni
DPS w Blachowni dysponuje 158 miejscami i przeznaczony jest dla osób przewlekle psychicznie chorych.[więcej]
ul. Sienkiewicza 6
42-290 Blachownia
tel. 034 327 03 76
fax. 034 327 06 33


Pozostałe placówki opiekuńczo - wychowawcze:

Warsztat Terapii Zajęciowej w Starym Koniecpolu
W zajęciach warsztatu uczestniczy 30 osób niepełnosprawnych,
w większości upośledzonych umysłowo. [więcej]
Częstochowska 150
42-230 Stary Koniecpol
tel.: (0-34) 355 19 51

Środowiskowy Dom Samopomocy w Soborzycach
Dzienna placówka. Przebywają w niej 23 osoby. [więcej]
Plac Wolności 1
Soborzyce
Dąbrowa Zielona
tel./fax: (034) 354-84-12Inne placówki:

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bogumiłku
Jest to placówka ukierunkowana na pomoc dzieciom upośledzonym umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym w wieku od 7 do 24 lat. [więcej]
Bogumiłek 209
Biała Wielka 208 A
42-235 Lelów
tel/fax (34) 355 00 04Ośrodki pomocy społecznej:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Blachowni
ul.Sienkiewicza 22
42-290 Blachownia
tel. 034 327 04 09/38 w. 114,115
fax 034 327 04 73/61

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Koniecpolu
ul. Chrząstowska 6a
42-230 Koniecpol
tel. 034 355 13 87
fax 034 355 17 56

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Zielonej
ul. Kościuszki 20
42-265 Dąbrowa Zielona
tel. 034 355 50 18
fax 034 355 50 52

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Janowie
ul. Leśna 3/1
42-253 Janów
tel. 034 327 84 05
327 80 18
fax 034 327 80 81

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kamienicy Polskiej
ul. Konopnickiej 12
42-260 Kamienica Polska
tel. 034 327 33 38
fax 034 327 31 49

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kłomnicach
ul. Łąkowa 1
42-270 Zdrowa gm. Kłomnice
tel. 034 328 11 48
fax 034 328 11 21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Konopiskach
ul. Lipowa 5
42-274 Konopiska
tel./fax 034 328 20 30

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie
ul. Kościuszki 1
42-282 Kruszyna
tel. 034 320 20 54
fax 034 320 20 03/54

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Lelowie
ul. Szczekocińska 18
42-235 Lelów
tel. 034 355 00 14
fax 034 355 01 21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mstowie
ul. 16 Stycznia 14
42-244 Mstów
tel. 034 328 40 05/106
fax (034) 378 55 58; 328 41 53

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mykanowie
ul. Samorządowa 1
42-233 Mykanów
tel. 034 328 80 45/19
fax 034 328 80 23

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olsztynie
Plac Piłsudskiego 10
42-256 Olsztyn
tel. 034 328 50 76/77, wew. 24
fax 034 328 59 20/057

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Poczesnej
ul. Wolności 2
42-262 Poczesna
tel. 034 327 41 16, wew. 27
fax 034 327 41 26

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przyrowie
ul. Częstochowska 7
42-248 Przyrów
tel. 034 355 40 57
fax 034 355 41 21

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rędzinach
ul. Mickiewicza 7
42-242 Rędziny
tel./fax 034 320 10 15

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starczej
ul. Szkolna 1
42-261 Starcza
tel. 034 314 05 08
fax 034 314 03 34

Do góry

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH