- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Wizyta studyjna w Powiecie Bodeńskim

W dniach 16-20 lipca 2014 r. 7 przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie uczestniczyło w wizycie studyjnej w zaprzyjaźnionym Powiecie Bodeńskim. Tematem przewodnim wizyty były rozmowy fachowe na temat: "System wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym".

Uczestnicy delegacji zostali oficjalnie powitani na spotkaniu u Starosty Bodeńskiego Pana Lothara Wölfle oraz uczestniczyli w spotkaniu pracowników Pionu Socjalnego Starostwa Bodeńskiego, wzięli udział w otwarciu nowego punktu informacyjnego oraz obsługi klienta w siedzibie Starostwa Powiatowego we Friedrichshafen.

Pracownicy PCPR w Częstochowie mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem Centrum Psychiatrycznego GPZ Friedrichshafen, prowadzonego w formie dziennego ośrodka wsparcia. W Centrum oferowane są podstawowe usługi w zakresie wsparcia dziennego, zatrudnienia i pracy, a także opieki ambulatoryjnej dla osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych pod jednym dachem oraz warsztaty dla osób niepełnosprawnych umysłowo. Rozmowy fachowe prowadzone były w Starostwie Powiatowym z udziałem Pana Andreasa Köstera- Dyrektora Pionu Socjalnego Starostwa Powiatowego, Pana Reinharda Friedel- Naczelnika Wydziału Pośrednictwa Pracy, Marii Gerard- Zastępcy Naczelnika Wydziału Pośrednictwa Pracy oraz Pana Rolfa Oberhanß- Detektywa socjalnego z Wydziału Pośrednictwa Pracy. Pan Köster omówił strukturę organizacyjną Starostwa Powiatowego i Pionu Socjalnego oraz założenia i podstawy prawne udzielania różnorodnych form wsparcia osobom potrzebującym. Pan Reinhard Friedel z Wydziału Pośrednictwa Pracy przedstawił strukturę organizacyjną podległego mu wydziału, zasady udzielania oraz formy świadczeń dla osób długotrwale bezrobotnych, programy wsparcia oraz aktywizacji. Uczestnicy wyjazdu odwiedzili i zapoznali się z funkcjonowaniem Centrum dla Azylantów we Friedrichshafen, które jest miejscem tymczasowego zamieszkania dla ok. 40-50 osób posiadających status azylanta. W ośrodku w odrębnych wieloosobowych pokojach zamieszkują przede wszystkim rodziny z krajów, które dotknięte są konfliktami zbrojnymi np. Syria, Afganistan, Serbia, Irak, Iran, kraje afrykańskie. Pracownik socjalny zatrudniony w Centrum przedstawił m.in. aktualne problemy dotyczące konieczności zapewnienia opieki wyżej wymienionym osobom tj. mieszkanie, zatrudnienie, adaptacja itp. oraz zasady udzielania wsparcia imigrantom o statusie azylanta.

W trakcie wizyty pracownicy z PCPR w Częstochowie mieli możliwość wymiany doświadczeń z pracownikami pomocy społecznej z Powiatu Bodeńskiego.

Wizyta studyjna w Powiecie BodeńskimWizyta studyjna w Powiecie Bodeńskim Wizyta studyjna w Powiecie BodeńskimWizyta studyjna w Powiecie Bodeńskim Wizyta studyjna w Powiecie Bodeńskim

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH