- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jasnogórska 75
42-200 Częstochowa
tel. 034 334 33 33
fax 034 334 33 34
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Aktualności"Otwarty konkurs ofert pn. Organizacja gry miejskiej "Przygoda z Tatą" w ramach programu "Ojcostwo - Przygoda życia" "

Celem kampanii społecznej "Ojcostwo - Przygoda Życia" jest wzrost świadomości w społeczeństwie jak ważne jest świadome i zaangażowane podejście do roli ojca - wzmacniające jego rolę w rodzinie.

kwiecień 2022 rok


"Narady z dyrektorami jednostek pomocy społecznej"

W dniu 25.04.2022 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie odbyły się organizowane cyklicznie co kwartał narady z dyrektorami jednostek pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Częstochowski.

kwiecień 2022 rok


"Doradcy Podatkowi Niepełnosprawnym"

Jak co roku rozpoczęły się bezpłatne konsultacje Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych, które potrwają do 28 kwietnia 2022 roku.

kwiecień 2022 rok


"XXI edycja Programu Stypendiów Pomostowych"

W dniu 8 kwietnia 2022 została ogłoszona XXI edycja Programu Stypendiów Pomostowych, który od dwudziestu lat wspiera młodych ludzi ze wsi i małych miast w dążeniu do zdobycia wyższego wykształcenia. Tytułowy pomost to stypendia na I rok studiów. Otrzymało je dotąd 18 000 absolwentów szkół średnich rozpoczynających studia, w tym ponad 200 wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych.

kwiecień 2022 rok


"Pomoc niewidomym obywatelom Ukrainy - ofiarom konfliktu wojennego"

Fundacja Światłownia - Kultura bez Barier powołała do życia Centrum Pomocy dla Niewidomych i Niedowidzących Przyjaciół z Ukrainy, w ramach którego będzie udzielać pomocy niewidomym i niedowidzącym uchodźcom ukraińskim.

kwiecień 2022 rok


"Pomoc psychologiczna dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób najbliższych w czasie epidemii SARS-CO-V-2"

Fundacja Edukacji Nowoczesnej, będąca organizatorem kolejnej edycji projektu psychologicznego skierowanego do osób z niepełnosprawnościami oraz ich najbliższych zaprasza do wzięcia udziału w projekcie pn. "Dbam o swoje zdrowie psychiczne! Wsparcie psychologiczne dla osób z niepełnosprawnościami oraz osób najbliższych w czasie epidemii SARS-Co-V-2". Projekt jest współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

kwiecień 2022 rok


"BEZPŁATNE WSPARCIE PSYCHOLOGICZNE – Telefon i czat zaufania dla dzieci i młodzieży"

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci, Organizacja Pożytku Publicznego o ponad stuletniej historii pomagania dziecku i jego rodzinie, jako organizacja pozarządowa, której celem jest dobro dziecka

marzec 2022 rok


"Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych"

10 marca 2022 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych w składzie: Adam Jaruga - Przewodniczący Rady, Halina Kowalczyk - Wiceprzewodnicząca Rady Irena Pluta - Sekretarz Rady oraz zaproszeni: Henryk Kasiura - Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego, Małgorzata Krasoń - Pełnomocnik Starosty ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Katarzyna Buchajczuk - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, Paweł Kożuch - Kierownik Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych.

marzec 2022 rok


"Wsparcie dla Powiatu Kołomyjskiego"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie wspiera mieszkańców Powiatu Kołomyjskiego.

marzec 2022 rok


"Stowarzyszenie Ludzi Otwartych Serc „LOS”"

Podziękowania dla Pana Tadeusza Porady długoletniego Prezesa Stowarzyszenia Ludzi Otwartych Serc „LOS” za wieloletnie wspieranie mieszkańców powiatu częstochowskiego

marzec 2022 rok


"PILOTAŻ STANDARDÓW FUNKCJONOWANIA WARSZTATÓW TERAPII ZAJĘCIOWEJ"

W dniu 18.02.2022 r. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogłosił nabór wniosków o udział w pilotażu wstępnej wersji Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej, realizowanego w ramach projektu: "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych". Celem pilotażu jest przetestowanie wstępnej wersji Standardów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej.

marzec 2022 rok


"SPOTKANIE Z UDZIAŁEM PRZEDSTAWICIELI FUNDACJI "OCZAMI BRATA""

W dniu 08 lutego 2022 r. odbyło się spotkanie on-line pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie i Gminnych Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Częstochowskiego z przedstawicielami Fundacji "Oczami Brata". Spotkanie miało na celu zapoznanie się z ofertą Fundacji dotyczącą aktywizacji osób z niepełnosprawnościami.

luty 2022 rok


"Akademia Rozwoju"

Fundacja Polskiego Funduszu Rozwoju z siedzibą w Warszawie realizuje Program społeczno - rozwojowy "Akademia Rozwoju". Celem programu jest wsparcie kobiet poprzez edukację, przekazywanie wiedzy i umiejętności ważnych na rynku pracy.

luty 2022 rok


"Pilotażowy program Aktywny Samorząd w 2022 roku"

W dniu 08 lutego 2022 roku Zarząd Funduszu przyjął Kierunki działań i warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu "Aktywny samorząd" w 2022 roku.

luty 2022 rok


"KOMUNIKAT - PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ"

Punkt interwencji kryzysowej działający przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie ul. Jasnogórska 75 zaprasza w pierwszy, drugi, trzeci i czwarty wtorek każdego miesiąca w godzinach od 15.00 do 18.00 po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu wizyty.

styczeń 2022 rok


"POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W CZĘSTOCHOWIE OD 1 LUTEGO 2022 ROKU OGRANICZA BEZPOŚREDNIĄ OBSŁUGĘ INTERESANTÓW W SIEDZIBIE JEDNOSTKI"

Dokumenty można składać do urny podawczej wystawionej przed wejściem do PCPR przy ul. Jasnogórskiej 75 w Częstochowie lub za pośrednictwem operatora pocztowego (na adres: PCPR w Częstochowie ul. Jasnogórska 75, 42-217 Częstochowa), faxem: (034) 334 33 34 w formie elektronicznej na adres: sekretariat@pcprczwa.pl lub za pośrednictwem portalu ePUAP. Wnioski dotyczące dofinansowania z PFRON można składać za pomocą Systemu Obsługi Wsparcia. Formularze wniosków do pobrania na stronie internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie https://www.czestochowa.powiat.pl/pcpr/

styczeń 2022 rok


"ODWOŁANIE DYŻURU PUNKTU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ"

Planowy dyżur PIK w dniu 28.12.2021r. (wtorek) wyjątkowo nie odbędzie się, z uwagi na nieobecność prawnika.

grudzień 2021 rok


Wyróżnienie w konkursie "Śląski Prometeusz 2021" dla Izabeli Dudin z PCPR w Częstochowie"

W dniu 17 grudnia 2021 r. odbyła się Gala będąca podsumowaniem Wojewódzkiego Konkursu "Śląski Prometeusz 2021". Konkurs pod patronatem Pani Izabeli Domogały- Członka Zarządu Województwa Śląskiego został zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach.

grudzień 2021 rok


Bezpieczna Więź to Wielka Moc

Kampania "Bezpieczna Więź to Wielka Moc" realizowana jest w ramach Programu przeciwdziałania przemocy w rodzinie w województwie śląskim na lata 2021-2025.

grudzień 2021 rok


OBCHODY DNIA PRACOWNIKA SOCJALNEGO W CIENIU PANDEMII COVID-19

W dniu 19 listopada 2021 r. odbyło się spotkanie Zarządu Powiatu Częstochowskiego z dyrektorami powiatowych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej. Z uwagi na pandemię COVID-19 tradycyjne powiatowe uroczystości z okazji Dnia Pracownika Socjalnego zawężono do tej niewielkiej liczby uczestników.

grudzień 2021 rok


Życzenia dla Pracowników Pomocy Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

21 LISTOPADA - DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO ŚWIĘTEM WSZYSTKICH PRACUJĄCYCH W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ

grudzień 2021 rok


Katarzyna Buchajczuk – dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie w Zarządzie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”

Podczas XV Forum Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie „CENTRUM”, które odbyło się we Wrocławiu w dniach 27 – 28 IX 2021 r. dokonano wyboru nowych władz Stowarzyszenia. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie – Katarzyna Buchajczuk została członkiem Zarządu.

październik 2021 rok


Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

5 października 2021 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

wrzesień 2021 rok


Nabór wniosków na realizację pilotażowego programu "Aktywny samorząd" Moduł II - semestr I roku akademickiego 2021/2022

Informujemy, że nabór wniosków o dofinansowanie do nauki w ramach programu Aktywny Samorząd - Moduł II dotyczących roku akademickiego 2021/2022, rozpoczął się z dniem 01.09.2021 r., i prowadzony będzie do dnia 10.10.2021 r.

wrzesień 2021 rok


"Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021

Program "Opieka wytchnieniowa" - edycja 2021 - finansowany ze środków Państwowego Funduszu Celowego pn. Fundusz Solidarnościowy w ramach resortowego programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej

wrzesień 2021 rok


"Promowanie rodzicielstwa zastępczego na XXI Dożynkach Powiatowych w Gminie Kłomnice

W dniu 29.08.2021 r. pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie podczas XXI Dożynek Powiatowych w Gminie Kłomnice promowali ideę rodzicielstwa zastępczego, ofertę pomocy świadczoną w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej oraz Programu "Aktywny Samorząd".

sierpień 2021 rok


"Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi w 2021 r.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił dla samorządów powiatowych i gminnych realizację Modułu IV programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi" w roku 2021 roku.

sierpień 2021 rok


"Narada z dyrektorami centrów administracyjnych obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych

W dniu 05.08.2021 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie odbyła się narada z dyrektorami centrów administracyjnych obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Częstochowski.

sierpień 2021 rok


Narada z dyrektorami domów pomocy społecznej

W dniu 05.08.2021 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie odbyła się narada z dyrektorami domów pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Częstochowski.

sierpień 2021 rok


NOWA SIEDZIBA PCPR W CZĘSTOCHOWIE

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie od 1 lica 2021 roku funkcjonuje w nowej siedzibie przy ul. Jasnogórskiej 75 w Częstochowie. Uroczyste otwarcie nowego lokalu miało miejsce w dniu 5 lipca 2021 roku. Obecna siedziba Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie pozbawiona jest barier architektonicznych i spełnia wszystkie wymogi dostępu dla osób niepełnosprawnych.

lipiec 2021 rok


Efektywny pracownik pomocy społecznej

Powiat Częstochowski realizuje projekt pn. "Efektywny pracownik pomocy społecznej" dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

lipiec 2021 rok


ZMIANA ADRESU I TELEFONÓW POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W CZĘSTOCHOWIE!

Z dniem 1 lipca 2021 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie zmienia siedzibę i będzie mieścić się przy ul. Jasnogórskiej 75 (róg ulicy Żwirki i Wigury i ul. Jasnogórskiej), 42-217 Częstochowa. Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku 7.00-15.00 Bezpośrednia obsługa interesantów: od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-14.30. Dyżury Punktu Interwencji Kryzysowe: pierwsze cztery wtorki miesiąca w godz. 15.00-18.00

czerwiec 2021 rok


Kurs na samodzielność 2021

Informujemy, że Fundacja Vis Maior w Warszawie www.fundacjavismaior.pl zaprasza osoby dorosłe z całej Polski do udziału w ogólnopolskim projekcie "Kurs na samodzielność 2021". Projekt ma na celu podnoszenie samodzielności osób niewidomych w różnych obszarach funkcjonowania. Projekt dofinansowany jest ze środków PFRON.

czerwiec 2021 rok


Dzień Rodzicielstwa Zastępczego

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego pragniemy złożyć Państwu wyrazy uznania za trud, wysiłek oraz poświęcenie jakie wkładają Państwo w opiekę i wychowanie młodego pokolenia jako rodzice zastępczy.

maj 2021 rok


WAŻNE - Konieczność zrobienia testów diagnostycznych przed wyjazdem na turnus rehabilitacyjny

Do odwołania warunkiem rozpoczęcia rehabilitacji w ramach turnusu rehabilitacyjnego, o którym mowa w art. 10 c ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021 r. poz. 573), jest negatywny wynik testu diagnostycznego w kierunku SARS-CoV-2 uczestnika tego turnusu z materiału pobranego w terminie nie wcześniejszym niż 4 dni przed terminem rozpoczęcia turnusu rehabilitacyjnego albo zaszczepienie się przeciwko COVID-19

maj 2021 rok


ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie zaprasza niepełnosprawnych mieszkańców Powiatu Częstochowskiego do składania wniosków o dofinansowanie

kwiecień 2021 rok


Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych

Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych", w ramach Projektu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2016-2020, Osi Priorytetowej II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działania 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i zawodowego osób niepełnosprawnych.

marzac 2021 rok


Program "Aktywny samorząd". Rozpoczyna się nabór wniosków do modułu I i II

1 marca 2021 roku rozpoczyna się nabór wniosków dotyczących dofinansowania ze środków PFRON Programu ,, Aktywny Samorząd ''

marzac 2021 rok


Informacja nt. realizacji projektu ,,Kompleksowej rehabilitacji’’

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Oddział Śląski informuje, że ponownie prowadzi nabór do projektu „ Model rehabilitacji kompleksowej ”.

marzac 2021 rok


Rekomendacje i instrukcje dla instytucji pieczy zastępczej dotyczące zapobiegania zakażeniom wirusem SARS-CoV-2

Wszystkie instrukcje, rekomendacje i polecenia wydane poprzez wojewodów organom prowadzącym podmioty pieczy zastępczej dotyczą wszystkich osób w nich przebywających

listopad 2020 rok


Życzenia dla Pracowników Pomocy Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Życzenia dla Pracowników Pomocy Społecznej z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

listopad 2020 rok


Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedłużył realizację programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi". Pomoc skierowana jest do osób z niepełnosprawnościami, które przebywają w domu i nie mają możliwości udziału w zajęciach oraz rehabilitacji. Wsparcie polega na wypłacie 500 zł miesięcznie nie dłużej niż przez 5 miesięcy. Wydłużono tym samym liczbę miesięcy objętych dofinansowanymi z 3 miesięcy do 5 miesięcy.

listopad 2020 rok


Apel - rezerwowe listy kadrowe

W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej i wzrostem wystąpienia zakażeń koronawirusem lub konieczności przebycia kwarantanny przez personel domów pomocy społecznej Powiat Częstochowski opracowuje tzw. "rezerwowe listy kadrowe". Rezerwowa kadra może obejmować osoby, które w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej byłyby w stanie nieść pomoc w opiece nam mieszkańcami w zależności od zapotrzebowania, w formie wolontariatu lub zatrudnienia.

listopad 2020 rok


Dom Pomocy Społecznej w Lelowie pilnie poszukuje osoby chętne do wsparcia w opiece nad mieszkańcami

W związku z rozwojem sytuacji epidemiologicznej i wystąpieniem zakażeń koronawirusem wśród mieszkańców oraz personelu Domu Pomocy Społecznej w Lelowie w powiecie częstochowskim zwracamy się z gorącym apelem (w szczególności do osób z doświadczeniem medycznym, opiekunek i opiekunów) o pomoc w opiece nam mieszkańcami w formie wolontariatu lub zatrudnienia.

wrzesień 2020 rok


DROGA DO WYMARZONEJ PRACY DLA ABSOLWENTA Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ

Fundacja Znajdź Pomoc prowadzi rekrutację do projektu "Droga do wymarzonej pracy dla absolwenta z niepełnosprawnością" w ramach programu „Absolwent” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

wrzesień 2020 rok


PROGRAM DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „AKTYWNY SAMORZĄD” 2020 ROK

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie informuje, iż od 24 września 2020r. do 10 października 2020 roku trwa nabór wniosków dotyczący I semestru roku akademickiego 2020/2021 w ramach programu „AKTYWNY SAMORZĄD”

wrzesień 2020 rok


Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie realizuje projekt pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID - 19", którego celem jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przedłużył realizację programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi". Pomoc skierowana jest do osób z niepełnosprawnościami, które przebywają w domu i nie mają możliwości udziału w zajęciach oraz rehabilitacji. Wsparcie polega na wypłacie 500 zł miesięcznie, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące.

wrzesień 2020 rok


Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID - 19

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Częstochowie realizuje projekt pn. "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie pandemii COVID - 19", którego celem jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

wrzesień 2020 rok


Śląskie Pomaga

Powiat Częstochowski pozyskał wsparcie dla domów pomocy społecznej w ramach projektu "Śląskie Pomaga".

wrzesień 2020 rok


Informacja

W dniach 11-14 sierpnia 2020 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie będzie czynne w godz. 7.30-14.00

sierpień 2020 rok


Obsługa zgłoszeń nieprawidłowości w uprawnieniach do Polskiego Bonu Turystycznego

Osoba zgłaszająca problem dotyczący uprawnień do Polskiego Bonu Turystycznego powinna skontaktować się z infolinią Polskiego Bonu Turystycznego

sierpień 2020 rok


Głosowanie IDOL 2020

Informujemy, że Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie zgłoszone zostało do ogólnopolskiego konkursu IDOL 2020 w kategorii URZĄD OTWARTY DLA NIEWIDOMYCH organizowanego przez Fundację Szansa dla Niewidomych.

sierpień 2020 rok


Dobry Start

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie zaprasza rodziny zastępcze, usamodzielnianych wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz dyrektorów placówek opiekuńczo - wychowawczych do składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia "Dobry Start".

lipiec 2020 rok


Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych

Ministerstwo Cyfryzacji, w ramach projektu Rozwój Systemu Rejestrów Państwowych (RSRP), uruchomiło Rejestr Danych Kontaktowych (RDK), który jest kolejnym z rejestrów wchodzących w skład Systemu Rejestrów Państwowych (SRP). Do tej pory, do RDK dołączyło ponad 3 500 000 Polaków. Przekazanie danych do RDK jest dobrowolne i bezpłatne. Ponadto, w każdej chwili można je zmienić lub usunąć.

lipiec 2020 rok


IV Posiedzenie V kadencji Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

18 maja 2020 r. w trybie zdalnym odbyło się IV posiedzenie V kadencji Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych z udziałem Pana Henryka Kasiury - Członka Zarządu Powiatu Częstochowskiego, Pani Małgorzaty Krasoń - Pełnomocnika Starosty ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Pani Katarzyny Buchajczuk - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, Pana Pawła Kożucha - Kierownika Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych i Pani Ewy Gajowczyk - Siedleckiej Inspektora.

czerwiec 2020 rok


KOMUNIKAT - WNIOSKI PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie uprzejmie informuje, że ze względu na utrzymujący się na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stan epidemii w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 (Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii - Dz. U. z 2020 r., nr 491 ze zm.) wnioski o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do: turnusów rehabilitacyjnych, likwidacji barier architektonicznych oraz dofinansowania sportu, kultury, rekreacji i turystyki, możliwe będą do rozpatrzenia po stwierdzeniu warunków sprzyjających ich realizacji w terminie do dnia 30.09.2020 r.

maj 2020 rok


Twój Parasol

Bezpłatna aplikacja mobilna „Twój Parasol”, stanowi praktyczne i skuteczne narzędzie umożliwiające uzyskanie wsparcia i niezbędnych informacji osobom doświadczającym przemocy w rodzinie. Aplikacja umożliwia m.in. dyskretny kontakt z wcześniej skonfigurowanym adresem email, a także możliwość szybkiego wybrania telefonu alarmowego w nagłych przypadkach, jak również zawiera informacje, które mogą być pomocne osobom krzywdzonym np. z zakresu prawa.

kwiecień 2020 rok


Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uruchomił realizację programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi". Pomoc skierowana jest do osób z niepełnosprawnościami, które przebywają w domu i nie mają możliwości udziału w zajęciach oraz rehabilitacji. Wsparcie polega na wypłacie 500 zł miesięcznie, nie dłużej jednak niż przez 3 miesiące.

kwiecień 2020 rok


I N T E R W E N C J A K R Y Z Y S O W A

Jeśli jesteś ofiarą przemocy domowej! Znalazłeś się w sytuacji kryzysowej! I jesteś mieszkańcem Powiatu Częstochowskiego - Punkt Interwencji Kryzysowej oferuje pomoc prawną oraz psychologiczną

kwiecień 2020 rok


Śląski Telefon dla Seniora SENIOR-fon

Informujemy seniorów, że Samorząd Województwa Śląskiego uruchomił usługę Śląski Telefon dla Seniora SENIOR-fon nr 32 506 56 40

kwiecień 2020 rok


Jak radzić sobie z napięciem i stresem związanym z epidemią i kwarantanną?

Zapraszamy do lektury artykułu profesora Tomasza Grzyba

marzec 2020 rok


Apel Domu Pomocy Społecznej w Turowie

W związku z panującą w kraju sytuacją epidemiologiczną oraz z niemożnością pozyskania niezbędnych środków do zabezpieczenia personelu oraz mieszkańców, Dom Pomocy Społecznej w Turowie prosi o wsparcie i pomoc rzeczową w zakresie środków ochronnych jednorazowego użytku jak: kombinezony ochronne, maseczki jednorazowe, fartuchy, rękawice nitrylowe, czepki, gogle ochronne, środek do dezynfekcji rąk i pomieszczeń, chusteczki do dezynfekcji powierzchni.

marzec 2020 rok


Apel Domu Pomocy Społecznej w Lelowie

Jesteśmy Domem, gdzie na stałe przebywa 100 mieszkańców przewlekle chorych wraz z 60 pracownikami, którzy w obecnej sytuacji epidemiologicznej sprawują nad nimi opiekę. W naszym zamkniętym małym środowisku staramy się w chwili zarażeń chronić naszych podopiecznych i pracowników. Dlatego zwracamy się do Państwa z gorącym apelem o wsparcie w zakresie zaopatrzenia Domu Pomocy Społecznej w Lelowie w środki ochrony indywidualnej oraz środki do dezynfekcji

marzec 2020 rok


Apel Domu Pomocy Społecznej w Blachowni

Apel Domu Pomocy Społecznej w Blachowni

marzec 2020 rok


Pomoc psychologiczna

Zapraszamy mieszkańców powiatu częstochowskiego objętych kwarantanną, bliskich osób objętych kwarantanną, osoby z naszego powiatu przeżywające trudne chwile w związku z epidemią COVID-19 do telefonicznego kontaktu z psychologami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie

marzec 2020 rok


Komunikat PFRON z dnia 13 marca 2020 r. w sprawie dofinansowania kosztów kształcenia w rama pilotażowego programu "Aktywny Samorząd"

Przypominamy, że do 31 marca 2020 r. można składać wnioski o dofinansowanie kosztów nauki w roku akademickim 2019/2020 w ramach pilotażowego programu "Aktywny samorząd" - Modułu II (pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym).

marzec 2020 rok


Informacja PFRON z dnia 12 marca 2020 r. w sprawie dofinansowania w ramach pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Moduł I

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID 19 od dnia 16 marca 2020r. do odwołania zawieszone zostają dyżury w ramach PUNKTU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ.

marzec 2020 rok


U W A G A ! ! ! PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym COVID 19 od dnia 16 marca 2020r. do odwołania zawieszone zostają dyżury w ramach PUNKTU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ.

marzec 2020 rok


Aktywny Samorząd 2020

Program "Aktywny Samorząd" 2020

luty 2020 rok


Program Pomocy Dzieciom stypendia dla dzieci w ciężkim stanie klinicznym

Program Pomocy Dzieciom jest skierowany do rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, opiekujących się dziećmi, które wskutek choroby lub wypadku znalazły się w ciężkim stanie klinicznym.

luty 2020 rok


Zbiórka na pilną rehabilitacja po udarze

Jeżeli mają Państwo życzenie wesprzeć osobę w trudnej sytuacji życiowej, zachęcamy do wzięcia udziału w zbiórce.

styczeń 2020 rok


"Uchwały Zarządu Powiatu Częstochowskiego w sprawie stanowisk dotyczących udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Częstochowskiemu na realizację zadań w 2020 roku"

W dniu 07.01.2020 r. Zarząd Powiatu Częstochowskiego przyjął Uchwały nr 247/2020, 248/2020, 249/2020 w sprawie stanowisk dotyczących udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Częstochowskiemu na realizację zadań w 2020 roku.

styczeń 2020 rok


"ZMIANA DYŻURU PUNKTU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ"

Od dnia 01.01.2020 roku nastąpi zmiana dyżurów PUNKTU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

grudzień 2019 rok


"Wojewódzka nagroda "Śląski Prometeusz 2019" dla Magdaleny Moroziuk z PCPR w Częstochowie""

W dniu 29 listopada 2019 r. odbyła się Gala będąca podsumowaniem pierwszej edycji Wojewódzkiego Konkursu "Śląski Prometeusz 2019". Konkurs pod patronatem Pani Izabeli Domogały- Członka Zarządu Województwa Śląskiego został zorganizowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Katowicach i ogłoszony 30.10.2019 r.

grudzień 2019 rok


"II Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych"

27 listopada 2019 r. w Starostwie Powiatowym w Częstochowie odbyło się II posiedzenie V kadencji Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych z udziałem Pana Henryka Kasiury - Członka Zarządu Powiatu Częstochowskiego, Pani Katarzyny Buchajczuk - Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, Pani Małgorzaty Krasoń - Pełnomocnika Starosty ds. Osób Niepełnosprawnych, Pana Pawła Kożuch - Kierownika sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych oraz Pani Ewy Gajowczyk - Siedleckiej Inspektora.

listopad 2019 rok


"Dzień Pracownika Socjalnego"

Powiatowe obchody Dnia Pracownika Socjalnego odbyły się w dniu 22.11.2019 r. w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Blachowni.

listopad 2019 rok


"Informacja Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego o elektronicznym naborze wniosków dot. świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji"

Na stronie internetowej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego www.krus.gov.pl dostępny jest elektroniczny wniosek o świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.

listopad 2019 rok


"I Posiedzenie V kadencji Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych"

Wręczeniem powołań na członków z rąk Pana Krzysztofa Smeli - Starosty Częstochowskiego rozpoczęto pierwsze posiedzenie V kadencji Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

październik 2019 rok


"ZMIANA DYŻURU PUNKTU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ"

Planowy dyżur prawnika i pracownika socjalnego w dniu 22.10.2019r. (wtorek) wyjątkowo, z przyczyn losowych nie odbędzie się, został on przeniesiony na dzień 29.10.2019r. (wtorek) w godzinach: od 16.00 do 19.00.

październik 2019 rok


"Mieczysława Michalik - Prezes Koła Ziemskiego Polskiego Związku Niewidomych wyróżniona w konkursie "Aktywna Seniorka, Aktywny Senior 2019""

W dniu 2 października 2019 r. w gmachu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się konferencja pt. "Bezpieczeństwo Trzeciego Wieku - zdrowi bezpieczni i aktywni". Podczas konferencji uhonorowani zostali laureaci konkursu "Aktywna Seniorka, Aktywny Senior 2019". Wyróżnieniem uhonorowana m.in. została Pani Mieczysława Michalik - Prezes Koła Ziemskiego Polskiego Związku Niewidomych. Kandydatura Pani Mieczysławy Michalik zgłoszona została przez Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.

październik 2019 rok


"Promowanie rodzicielstwa zastępczego na XX Dożynkach Powiatowych w Koniecpolu"

W dniu 08.09.2019 r. pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie podczas XX Dożynek Powiatowych w Koniecpolu promowali ideę rodzicielstwa zastępczego.

wrzesień 2019 rok


"Uroczyste zakończenie IV kadencji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Częstochowskim "

Podziękowaniami ze strony Starosty Częstochowskiego Pana Krzysztofa Smeli, wręczonymi na ręce członków IV kadencji Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiecie Częstochowskim z rąk Członka Zarządu Powiatu Częstochowskiego pana Henryka Kasiury zakończono działalność Rady w obecnym składzie

wrzesień 2019 rok


"XII PIKNIK RODZIN ZASTĘPCZYCH z okazji zakończenia wakacji"

W dniu 30 sierpnia 2019 r. na terenie Zajazdu u Hermanów w Olsztynie odbył się integracyjny XII PIKNIK RODZIN ZASTĘPCZYCH z okazji zakończenia wakacji. W pikniku wzięło udział ponad 120 osób, w tym rodziny zastępcze wraz z dziećmi, Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego - Pan Henryk Kasiura, Wice Przewodnicząca Rady Powiatu Częstochowskiego - Pani Urszula Całusińska oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.

wrzesień 2019 rok


"PIKNIK DLA RODZIN ZASTĘPCZYCH"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie serdecznie zaprasza wszystkie rodziny zastępcze mieszkające na terenie Powiatu Częstochowskiego na PIKNIK.

sierpień 2019 rok


"Rusza rehabilitacja kompleksowa!"

Trwa rekrutacja chętnych do udziału w pilotażowym programie PFRON "Wypracowanie i pilotażowe wdrożenie modelu kompleksowej rehabilitacji umożliwiającej podjęcie lub powrót do pracy". Podstawowym celem kompleksowej rehabilitacji jest uzyskanie zatrudnienia na otwartym rynku pracy.

sierpień 2019 rok


"Zmiany do Programu AKTYWNY SAMORZĄD na 2019 rok"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie informuje, że w okresie naboru wniosków w 2019 r., w ramach Modułu I pilotażowego programu "Aktywny Samorząd" Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych daje możliwość ubiegania się o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - Obszar C Zadanie 1 "Aktywny Samorząd".

lipiec 2019 rok


"Ogłoszenie Starosty Częstochowskiego z dnia 18 czerwca 2019 roku"

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 62, poz. 560 ) informuję, że działające na terenie powiatu organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą zgłaszać po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

czerwiec 2019 rok


"XIX Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych "Od juniora do seniora - jak wspierać skutecznie?" Częstochowa, 17-19 czerwca 2019 "

W dniach 17-19 czerwca 2019 r. na Jasnej Górze odbyła się kolejna Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych. Patronat nad wydarzeniem objął m.in. Pan Krzysztof Smela- Starosta Częstochowski, a jednym ze współorganizatorów jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie

czerwiec 2019 rok


"Wycieczka dla rodzin zastępczych"

W związku z obchodami Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który przypada 30 maja i Dnia Dziecka planowana jest wycieczka dla rodzin zastępczych w dniu 26.06.2019 roku do Parku Rozrywki ZATORLAND w Zatorze, tradycyjnie jak co rok

czerwiec 2019 rok


"Śląskie Forum Pomocy Społecznej"

W dniu 11 czerwca 2019r., w Katowicach, w Sali Sejmu Śląskiego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odbyło się spotkanie w ramach Śląskiego Forum Pomocy Społecznej zorganizowane przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

czerwiec 2019 rok


"Szkolenie dla kadr pomocy społecznej"

Realizując zadanie wynikające z art. 19 pkt 14 i 15 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie w dniu 25 czerwca 2019r. zorganizowało szkolenie w ramach doskonalenia zawodowego dla kadr pomocy społecznej z powiatu częstochowskiego na temat "Narkotyki i NSP

czerwiec 2019 rok


"Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie w miesiącach wrzesień - grudzień 2019 r. planuje realizację "Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie".

czerwiec 2019 rok


"Dobry Start"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie zaprasza rodziny zastępcze, usamodzielnianych wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych do składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start

czerwiec 2019 rok


"Posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych"

W dniu 13.06.2019 r. w Domu Pomocy Społecznej w Turowie odbyło się wyjazdowe posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych. W spotkaniu udział wzięli; przewodnicząca rady - Pani Barbara Bladziak, sekretarz rady Pani Iwona Kremblewska oraz członkowie rady Pani Mieczysława Michalik i Pani Halina Bugaj. W spotkaniu wziął także udział Pan Henryk Kasiura - Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego, Pani Katarzyna Buchajczuk - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, Pan Marcin Huras Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Turowie, Pani Małgorzata Krasoń Pełnomocnik Starosty ds. Osób Niepełnosprawnych, Pan Paweł Kożuch - kierownik Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.

czerwiec 2019 rok


""Złoty Medal za Długoletnia Służbę" dla Pani Doroty Gałdy"

Z rąk Wicewojewody Śląskiego Roberta Magdziarza, w imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, w dniu 25 marca 2019 r. Pani Dorota Gałdy, emerytowana pracownica Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie otrzymała "Złoty Medal za Długoletnią Służbę" za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa.

kwiecień 2019 rok


"XIV Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie"

W dniach 31 marca- 3 kwietnia 2019 r. trzech pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie uczestniczyło w XIV Forum Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie pn. "Zawsze z Rodziną" w Ciechocinku.

kwiecień 2019 rok


"Komunikat Aktywny Samorząd 2019 wnioski Moduł I"

W dniu 01.04.2019 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie rozpoczęło nabór wniosków w ramach Modułu I pilotażowego Programu Aktywny samorząd

marzec 2019 rok


"Komunikat Aktywny Samorząd 2019"

W dniu 29 stycznia 2019 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd '' w 2019 roku. Uchwałą nr 4/2019 z dnia 29 stycznia 2019 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd '' w 2019 roku.

marzec 2019 rok


"Uchwały w sprawie stanowisk dotyczących udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Częstochowskiemu na realizację zadań w 2019 roku"

Uchwały w sprawie stanowisk dotyczących udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Częstochowskiemu na realizację zadań w 2019 roku

luty 2019 rok


"Dzień Pracownika Socjalnego"

Powiatowe obchody Dnia Pracownika Socjalnego zorganizowano w dniu 21.11.2018 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Bogumiłku. W obchodach udział wzięło 90 osób, w tym kierownicy i pracownicy gminnych ośrodków pomocy społecznej oraz prowadzonych przez powiat domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.

listopad 2018 rok


""Złoty Medal za Długoletnia Służbę" dla Pani Barbary Berskiej"

W dniu 26 września 2018 r. Pani Barbara Berska, emerytowany pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie otrzymała "Złoty Medal za Długoletnią Służbę" nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa". Medal za długoletnią służbę dzieli się na trzy stopnie - po 10 latach pracy przyznaje się brązowy medal, po 20 latach - srebrny, a po 30 latach medal złoty.

wrzesień 2018 rok


"Komunikat Ministerstwa Cyfryzacji - Rodzicu, zarejestruj swoje dziecko online!"

Profil zaufany i kilka minut - to wszystko czego potrzeba, by zarejestrować narodziny dziecka online. Nowa usługa ruszyła 1 czerwca 2018 r. Rodzicu, już nie musisz spieszyć się do urzędu. Wszystko czego potrzebujesz to Profil Zaufany i kilka minut.

lipiec 2018 rok


"Dobry Start"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie zaprasza rodziny zastępcze, usamodzielnianych wychowanków rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych do składania wniosków o ustalenie prawa do świadczenia Dobry Start

lipiec 2018 rok


"Wycieczka rodzin zastępczych do Westernowego Parku Rozrywki " Twinpigs" w Żorach"

W dniu 20 czerwca 2018 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie zorganizowano wycieczkę do Westernowego Parku Rozrywki "Twinpigs" w Żorach, której uczestnikami były rodziny zastępcze wraz z dziećmi - łącznie 114 osób (2 autokary).

lipiec 2018 rok


"Kampania społeczna "Koperta Życia""

Starosta Częstochowski i Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie zaprasza mieszkańców powiatu częstochowskiego do odbioru "KOPERT ŻYCIA" nieodpłatnie OD DNIA 2 LIPCA 2018 r. w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 9 w pokoju nr 5 lub 6 na parterze, numer telefonu 34/322-92-34 lub 34/322-92-08.

czerwiec 2018 rok


"Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie w miesiącach wrzesień - grudzień 2018 r. planuje realizację "Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie". Program ten kierowany jest do osób pełnoletnich stosujących przemoc wobec najbliższych. Jednym z głównych założeń programu jest pomoc osobom stosującym przemoc w zaprzestaniu jej stosowania.

czerwiec 2018 rok


"Wycieczka do Westernowego Parku Rozrywki Twinpigs w Żorach"

Z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego i Dnia Dziecka Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie zaprasza rodziny zastępcze mieszkające na terenie Powiatu Częstochowskiego, wychowujące dzieci do 18-tego roku życia, do udziału w całodniowej wycieczce do Westernowego Parku Rozrywki Twinpigs w Żorach w dniu 20.06.2018r. (w godzinach od 8.00 do 18.00).

maj 2018 rok


"Program Aktywny Samorząd 2018"

Powiat Częstochowski przystąpił do realizacji VII edycji Pilotażowego Programu ,,Aktywny Samorząd''. Przyjęty Uchwałą nr 5/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. przez Zarząd PFRON dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu ,, Aktywny Samorząd'' w 2018 r. przewiduje dofinansowanie ze środków PFRON w dwóch modułach.

kwiecień 2018 rok


"Przemocy mówimy "Nie""

Przybliżenie kwestii związanych z tematyką przemocy w rodzinie, przeciwdziałania temu zjawisku jak i możliwości wsparcia osób nim dotkniętych były tematem zorganizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie w dniu 27 marca 2018 r. konferencji pt. Przemocy mówimy "Nie".

kwiecień 2018 rok


"DORADCY PODATKOWI NIEPEŁNOSPARWNYM"

DORADCY PODATKOWI NIEPEŁNOSPARWNYM

marzec 2018 rok


"Uchwały w sprawie stanowisk dotyczących udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Częstochowskiemu na realizację zadań w 2018 roku"

Uchwały w sprawie stanowisk dotyczących udzielania dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Częstochowskiemu na realizację zadań w 2018 roku.

marzec 2018 rok


"Informacja dotycząca wykazu placówek zarejestrowanych przez Wojewodę Śląskiego"

Informujemy wszystkich zainteresowanych usługami jednostek zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, lub szukających takiej placówki dla swoich bliskich, że na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, zamieszczony jest wykaz legalnych placówek, zawierający dane teleadresowe jednostek posiadających zezwolenie Wojewody Śląskiego, wpisanych do rejestru placówek i podlegających kontroli służbom Wojewody.

luty 2018 rok


"Aktywny Samorząd 2018"

Uchwałą nr 5/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd '' w 2018 roku.

luty 2018 rok


"Zakończenie projektu partnerskiego "Drużyna Powiatu""

Ponad 90 osób uczestniczyło w dniu 19 grudnia 2017 r. w konferencji podsumowującej projekt "Drużyna Powiatu". W konferencji brali udział uczestnicy projektu, przedstawiciele 11 partnerów samorządów realizujących projekt tj. Lidera Projektu - Powiatu Częstochowskiego oraz gmin Blachownia, Dąbrowa Zielona, Janów, Kłomnice, Konopiska, Kruszyna, Lelów, Mstów, Olsztyn, Przyrów m.in. wójtowie, przewodniczący rad gmin, sekretarz, kierownicy ośrodków pomocy społecznej, animatorzy partnerstwa, pracownicy socjalni, przedstawiciele pracodawców - organizatorów staży dla uczestników Projektu oraz inne osoby zaangażowane w realizację projektu. Lidera Projektu reprezentowali również członkowie Zarządu Powiatu Częstochowskiego, Pani Marianna Dziura Radna Powiatu Częstochowskiego, Sekretarz Powiatu, naczelnicy wydziałów Starostwa Powiatowego w Częstochowie oraz pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.

grudzień 2017 rok


"Dzień Pracownika Socjalnego"

Powiatowe obchody Dnia Pracownika Socjalnego zorganizowano w dniu 21.11.2017 r. w Domu Pomocy Społecznej w Lelowie. W obchodach udział wzięło 50 osób, w tym kierownicy i pracownicy gminnych ośrodków pomocy społecznej oraz prowadzonych przez powiat domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.

grudzień 2017 rok


"Promocja rodzicielstwa zastępczego w powiecie częstochowskim w 2017 r"

W dniu 27.08.2017 r. w trakcie XVIII Dożynek Powiatowych w Kruszynie Dyrektor Katarzyna Buchajczuk i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie prowadzili kampanię promocyjną rodzicielstwa zastępczego.

sierpień 2017 rok


"Wizyta studyjna w partnerskim Powiecie Bodeńskim w Niemczech"

W dniach 10-12.07.2017 r. 7-osobowa delegacja dyrektorów jednostek pomocy społecznej Powiatu Częstochowskiego uczestniczyła w wizycie studyjnej w partnerskim Powiecie Bodeńskim w Niemczech. Delegacji przewodniczył Pan Henryk Kasiura Wicestarosta Powiatu Częstochowskiego.

sierpień 2017 rok


"ZMIANA DYŻURU PUNKTU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ"

Planowy dyżur w dniu 22.08.2017r. (wtorek) wyjątkowo nie odbędzie się, z uwagi na nieobecność prawnika, został on przeniesiony na dzień 29.08.2017r. (wtorek) w godzinach: od 16.00 do 19.00.

sierpień 2017 rok


"ODWOŁANIE DYŻURU PSYCHOLOGA - PUNKT INTERWENCJI KRYZYSOWEJ"

W dniu 3.08.2017r. dyżur psychologa w Punkcie Interwencji Kryzysowej PCPR jest odwołany.

sierpiań 2017 rok


"ZMIANA DYŻURU PUNKTU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ"

W związku z nieobecnością prawnika dyżur w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej z dnia 01.08.2017 r. przeniesiony zostaje na dzień 08.08.2017 r. w godzinach od 16.00 do 19.00

lipiec 2017 rok


"Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych"

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 2017 r.

czerwiec 2017 rok


"ZMIANA DYŻURU PUNKTU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ"

W związku z nieprzewidzianą nieobecnością psychologa w okresie od dnia 27.06.2017 r. do dnia 16.07.2017 r. w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej nie będzie świadczone poradnictwo psychologiczne. Mieszkańcy Powiatu Częstochowskiego wymagający wsparcia psychologa z powodu sytuacji kryzysowych mogą korzystać także z pomocy Ośrodka Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

czerwiec 2017 rok


"Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Częstochowskiego"

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Częstochowskiego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 2017 r.

maj 2017 rok


"ZMIANA DYŻURU PUNKTU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ"

W miesiącu maju 2017 r. nastąpi zmiana dyżuru w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej.

kwiecień 2017 rok


"Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Częstochowskiego"

Ogłoszenie o naborze na członków komisji konkursowej reprezentujących organizacje pozarządowe oraz inne podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Częstochowskiego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 2017 roku.

marzec 2017 rok


"Ogłoszenie otwartego konkursu ofert"

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Powiatu Częstochowskiego w zakresie działalności na rzecz integracji i reintegracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w 2017 r.

marzec 2017 rok


"Uchwała NR 522/2017 Zarządu Powiatu Częstochowskiego"

Realizacja zadania w zakresie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych oraz sportu, kultury, rekreacji i turystyki w 2017 roku.

marzec 2017 rok


"Uchwała NR 521/2017 Zarządu Powiatu Częstochowskiego"

Realizacja zadania w zakresie dofinansowania pobytu osoby niepełnosprawnej i jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym w 2017 roku.

marzec 2017 rok


"Aktywny Samorząd 2017"

W dniu 24 stycznia 2017 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd '' w 2017 roku.

luty 2017 rok


"Plan zamówień publicznych na 2017 rok"

Plan zamówień publicznych na 2017 rok

styczeń 2017 rok


INFORMACJA

Informuję, że rodziny o niskich dochodach lub znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej mogą ubiegać się o pomoc w formie dożywiania dzieci w szkole w ramach programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

grudzień 2016 rok


DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO 2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie w dniu 18 listopada 2016 r. zorganizowało uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przypadającego na dzień 21 listopada. Tegorocznym gospodarzem uroczystości był Dom Pomocy Społecznej w Blachowni.

listopad 2016 rok


W POROZUMIENIU Z PRZEDSIĘBIORCAMI…

Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie S.A. zaprasza do projektu "Szansa na zatrudnienie" - trwa rekrutacja!!! Nabór ciągły od września 2016 r.

październik 2016 rok


Szkolenie pracowników PCPR w Częstochowie

W dniach 12-13 września 2016 r. pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie uczestniczyli w szkoleniu "Dopalacze-profilaktyka, interwencja, działanie". Celem szkolenia było przedstawienie zasad funkcjonowania tzw. "rynku" dopalaczy oraz ukazanie specyfiki marketingowej branży dopalaczowej wpływającej na zachęcenie młodych osób do przyjmowania środków psychoaktywnych.

wrzesień 2016 rok


Zmiana dyżuru prawnika w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej

Planowy dyżur prawnika w dniu 06.08.2016 r. (sobota) w godz. 10.00 do 13.00 nie odbędzie się, został on przeniesiony na 09.08.2016 r. (wtorek) godz. od 16.00 do 19.00.

sierpień 2016 rok


ZMIANA DYŻURU PUNKTU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ

Z przyczyn niezależnych od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie nastąpiła zmiana dyżuru w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej.

lipiec 2016 rok


Wycieczka rodzin zastępczych do ZOO we Wrocławiu

W dniu 30 czerwca 2016 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie zorganizowało wycieczkę do ZOO we Wrocławiu, której uczestnikami były rodziny zastępcze wraz z dziećmi - łącznie 172 osoby (4 autokary).

lipiec 2016 rok


Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie w miesiącach wrzesień - grudzień 2016 r. planuje realizację "Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie". Program ten kierowany jest do osób pełnoletnich stosujących przemoc wobec najbliższych. Jednym z głównych założeń programu jest pomoc osobom stosującym przemoc w zaprzestaniu jej stosowania.

czerwiec 2016 rok


Odznaczenia honorowe "Za Zasługi dla Województwa Śląskiego" dla dyrektora i pracowników PCPR w Częstochowie.

W dniu 23 czerwca 2016 r. podczas XVI sesji Rady Powiatu w Częstochowie radny wojewódzki Stanisław Dzwonnik w towarzystwie starosty Andrzeja Kwapisza i przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Kubata wręczyli honorowe odznaki "Za Zasługi dla Województwa Śląskiego" trzem pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.

czerwiec 2016 rok


"XVI Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych w Częstochowie"

W dniach 23-25 maja 2016 r. tradycyjnie w kompleksie Klasztoru Jasnogórskiego odbyła się XVI Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych w Częstochowie, której współorganizatorem wspólnie z Ośrodkiem Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych- Centrum AV w Częstochowie było m.in. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.

czerwiec 2016 rok


"Wizyta przedstawicieli Powiatu Bodeńskiego w Powiecie Częstochowskim"

W dniach 7-10 czerwca 2016 r. z wizytą w Powiecie Częstochowskim przebywała 7-osobowa delegacja zaprzyjaźnionego Powiatu Bodeńskiego (Niemcy), w skład której weszli pracownicy Starostwa Powiatowego we Friedrichshafen- specjaliści z zakresu pomocy społecznej, pośrednictwa pracy oraz osoby zajmujące się tematyką uchodźców

czerwiec 2016 rok


"Problem uchodźctwa wyzwaniem współczesnej Europy"

W dniu 9 czerwca 2016 roku o godzinie 9.00 w Sali sesyjne Starostwa Powiatowego w Częstochowie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja "Problem uchodźctwa wyzwaniem współczesnej Europy".

czerwiec 2016 rok


"ZMIANA DYŻURU PUNKTU INTERWENCJI KRYZYSOWEJ"

Z przyczyn niezależnych od Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie nastąpiła zmiana dyżuru prawnika i pracownika socjalnego w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej.

czerwiec 2016 rok


"Szkolenie w zakresie pracy z uchodźcami i emigrantami"

W dniach 13 i 16 maja 2016 r. pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie wzięli udział w szkoleniu z zakresu pracy socjalnej z uchodźcami i emigrantami w środowisku lokalnym.

maj 2016 rok


"Narada z dyrektorami centrów administracyjnych obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych"

W dniu 02.05.2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie odbyła się narada z dyrektorami centrów administracyjnych obsługi placówek opiekuńczo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Częstochowski.

maj 2016 rok


"Narada z dyrektorami domów pomocy społecznej"

W dniu 02.05.2016 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie odbyła się narada z dyrektorami domów pomocy społecznej prowadzonych przez Powiat Częstochowski.

maj 2016 rok


"III Posiedzenie IV kadencji Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych"

15 marca 2016 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 9 odbyło się III posiedzenie IV kadencji Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

marzec 2016 rok


"Uchwała Zarządu Powiatu w Częstochowie"

Uchwała Nr 269/2016 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 02.03.2016 roku w sprawie zasad przyznawania dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w 2016 roku.

marzec 2016 rok


"Szkolenia dla rodzin zastępczych"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie w I półroczu 2016 roku organizuje cykl szkoleń dla rodzin zastępczych z terenu powiatu częstochowskiego.

marzec 2016 rok


"Aktywny Samorząd 2016"

W dniu 22 lutego 2016 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd '' w 2016 roku.

luty 2016 rok


"Nabór uczestników do udziału w Projekcie Partnerskim "Drużyna Powiatu""

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie wraz z Partnerami – Ośrodkami Pomocy Społecznej z terenu powiatu częstochowskiego prowadzi nabór uczestników do realizowanego w latach 2016-2017 Projektu Partnerskiego „Drużyna Powiatu”

styczeń 2016 rok


"Obchody uroczystości Dnia Pracownika Socjalnego w Domu Pomocy Społecznej w Turowie w dniu 20 listopada 2015 r."

20 listopada 2015 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie zorganizowało uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Tegorocznym gospodarzem uroczystości był Dom Pomocy Społecznej w Turowie.

listopad 2015 rok


"Medale za Długoletnia Służbę dla pracowników PCPR w Częstochowie"

W dniu 17 listopada 2015 r. w Westybulu Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia orderów i odznaczeń państwowych kilkudziesięciu osobom szczególnie zasłużonym w różnych dziedzinach życia społecznego i w pracy zawodowej.

listopad 2015 rok


"Dzień Pracownika Socjalnego"

Szanowni Państwo! Z okazji przypadającego na 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego składam najserdeczniejsze życzenia wszystkim pracownikom działającym w naszym regionie w obszarze pomocy społecznej, a w szczególności pracownikom socjalnym.

listopad 2015 rok


"II Posiedzenie IV kadencji Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych"

09 listopada 2015 r. w budynku Starostwa Powiatowego w Częstochowie przy ul. Sobieskiego 9 odbyło się II posiedzenie IV kadencji Powiatowej Społecznej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych

listopad 2015 rok


"Zakończenie III Kadencji Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych"

W związku z kończącą się III kadencją Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych działającej przy Staroście Częstochowskim, w dniu 11 września 2015 roku odbyło się ostatnie, uroczyste posiedzenie w/w Rady.

wrzesień 2015 rok


"Wycieczka rodzin zastępczych do Centrum Nauki Kopernik"

W dniu 19.08.2015 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie zorganizowało wycieczkę do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, której uczestnikami były rodziny zastępcze z dziećmi (80 osób dorosłych i 60 dzieci, łącznie 140 osób).

wrzesień 2015 rok


"Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym"

W dniu 16 lipca 2015 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie odbyło się kolejne spotkanie związane z przygotowaniem projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 w związku z pozakonkursowym naborem nr RPSL.09.01.06-IŻ.01-24-012 Osi Priorytetowej IX Włączenie społeczne Działania 9.1 Aktywna Integracja Poddziałanie 9.1.6 Programy aktywnej integracji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym ogłoszonym przez Zarząd Województwa Śląskiego.

lipiec 2015 rok


"Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie w miesiącach wrzesień - grudzień 2015 r. planuje realizację "Programu Korekcyjno - Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie". Program ten kierowany jest do osób pełnoletnich stosujących przemoc wobec najbliższych. Jednym z głównych założeń programu jest pomoc osobom stosującym przemoc w zaprzestaniu jej stosowania.

czerwiec 2015 rok


"XV Ogólnopolskiej Konferencji Pracowników Socjalnych"

"Ograniczanie ubóstwa przez skuteczną ochronę socjalną i aktywną integrację społeczną w pracy socjalnej" było głównym tematem XV Ogólnopolskiej Konferencji Pracowników Socjalnych

czerwiec 2015 rok


"Ogłoszenie Starosty Częstochowskiego z dnia 21 maja 2015 roku"

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych ( Dz. U. Nr 62, poz. 560 ) informuję ...

maj 2015 rok


"Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym"

Ogłoszenie o otwartym naborze lokalnej organizacji partnerskiej (OPZ) w ramach programu operacyjnego pomoc żywnościowa (PO PŻ) 2014-2020 Europejskiego Funduszu Pomocy Najbardziej Potrzebującym realizowanego w podprogramie 2015

maj 2015 rok


"Uchwała Zarządu Powiatu w Częstochowie"

Uchwała Zarządu Powiatu w Częstochowie w sprawie zasad przyznawania dofinansowania do wypoczynku poza miejscem zamieszkania dzieci przebywających w rodzinach zastępczych w 2015 roku.

kwiecień 2015 rok


"Bezpłatne konsultacje z doradcą podatkowym dla osób niepełnosprawnych!"

Do 28 kwietnia we wtorki i czwartki w godzinach od 9.00 do 15.00 Doradcy Podatkowi ze Śląskiego Oddziału Krajowej Izby Doradców Podatkowych będą prowadzili bezpłatne konsultacje z zakresu ulg i uprawnień podatkowych przysługujących osobom niepełnosprawnym i ich rodzinom.

marzec 2015 rok


"Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem 2015"

W roku 2000 w Ministerstwie Sprawiedliwości zrodziła się idea obchodów "Tygodnia Pomocy Ofiarom Przestępstw", mająca na celu zwrócenie szczególnej uwagi na potrzeby i prawa osób pokrzywdzonych przestępstwem.

luty 2015 rok


"Zapraszamy na bezpłatne warsztaty i konsultacje z psychoterapeutami"

Pracownia Psychoterapii i Rozwoju Osobistego Inspiracja zaprasza na bezpłatne warsztaty i konsultacje.

luty 2015 rok


"Aktywny Samorząd 2015"

Form wsparcia osób niepełnosprawnych przewidzianych w programie.

luty 2015 rok


"Apel o finansowe wsparcie"

Uprzejmie informuję, że za pośrednictwem Centralnej Aplikacji Statystycznej Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przesłało apel o finansowe wsparcie dla dzieci dwóch pracownic Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Makowie, które zginęły w wyniku ataku mającego miejsce 15 grudnia 2014 r.

grudzień 2014 rok


"Dzień Pracownika Socjalnego"

Z okazji przypadającego na 21 listopada Dnia Pracownika Socjalnego pragnę podziękować oraz wyrazić słowa szczególnego uznania wszystkim Państwu, a w szczególności pracownikom socjalnym, za pełną poświęcenia pracę, wytrwałość oraz gotowość niesienia pomocy ludziom potrzebującym. Życzę Państwu wszelkiej pomyślności w życiu zawodowym i rodzinnym, zdrowia, wiary i satysfakcji z wykonywanej pracy.

listopad 2014 rok


"Obchody 40-lecia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Blachowni"

Obchody 40-lecia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Blachowni zorganizowane w dniu 14.11.2014 r. w Miejskim Domu Kultury w Blachowni.

listopad 2014 rok


"Spotkanie pracowników pomocy społecznej"

W dniu 15 października 2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie zorganizowało naradę z przedstawicielami ośrodków pomocy społecznej z terenu powiatu częstochowskiego.

październik 2014 rok


"Wizyta studyjna w Powiecie Bodeńskim"

W dniach 16-20 lipca 2014 r. 7 przedstawicieli Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie uczestniczyło w wizycie studyjnej w zaprzyjaźnionym Powiecie Bodeńskim. Tematem przewodnim wizyty były rozmowy fachowe na temat: "System wsparcia dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym"

lipiec 2014 rok


"X PIKNIK RODZIN ZASTĘPCZYCH"

W dniu 30 maja 2014 r. na terenie Parku Miniatur Skarlanych "Złota Góra" odbył się jubileuszowy X PIKINIK RODZIN ZASTĘPCZYCH z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

czerwiec 2014 rok


"Propagowanie idei wolontariatu"

23 maja 2014 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie miało miejsce spotkanie organizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, którego celem było przybliżenie idei wolontariatu oraz nawiązanie współpracy, mającej na celu niesienie wsparcia za pomocą wolontariatu wśród potrzebujących mieszkańców powiatu częstochowskiego.

czerwiec 2014 rok


"Zmiana terminu przyjmowania wniosków w ramach modułu I pilotażowego programu „Aktywny samorząd”"

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż Rada Nadzorcza PFRON w dniu 9 czerwca 2014 roku podjęła uchwałę nr 5/ 2014 dotyczącą wprowadzenia zmian w zasadach realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd”.

czerwiec 2014 rok


"Regulamin konkurs plastycznego 2014"

Organizatorem Konkursu o nazwie "Świat za 100 lat …" jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.

maj 2014 rok


"Aktywny Samorząd 2014"

Form wsparcia osób niepełnosprawnych przewidzianych w programie.

luty 2014 rok


Narada dotycząca przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Ustalenie zasad współpracy pomiędzy ośrodkami pomocy społecznej, policją oraz powiatowym centrum pomocy rodzinie w przypadku działań interwencyjnych mających na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie było głównym tematem narady zorganizowanej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie w dniu 16 stycznia 2013 r. w odpowiedzi na inicjatywę policji.

styczeń 2014 rokDzień Pracownika Socjalnego

21 listopada 2013 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie zorganizowało uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Tegorocznym gospodarzem uroczystości był Warsztat Terapii Zajęciowej w Koniecpolu.

grudzień 2013 rokSpotkanie pracowników pomocy społecznej

W dniu 8 października 2013 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie zorganizowało naradę z przedstawicielami Ośrodków Pomocy Społecznej z terenu powiatu częstochowskiego. Głównym celem narady było przybliżenie przedstawicielom pomocy społecznej oferty skierowanej dla podopiecznych ośrodków, świadczonej przez Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem, w ramach działalności Częstochowskiego Stowarzyszenia ETOH.

październik 2013 rokOśrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem

W okresie 16.08.2013-31.12.2013 Częstochowskie Stowarzyszenie ETOH realizuje Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej Ministerstwa Sprawiedliwości.

październik 2013 rokKryzys w rodzinie - szansa na przyszłość

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie zaprasza do wzięcia udziału w Konferencji "Kryzys w rodzinie - szansa na przyszłość" współorganizowanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Częstochowie oraz Polski Komitet Pomocy Społecznej w Częstochowie i Częstochowskie Towarzystwo Profilaktyki Społecznej. Program konferencji przewiduje wystąpienia i prelekcje osób posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi umieszczonymi w rodzinach zastępczych. Konferencja odbędzie się na Jasnej Górze w Sali Różańcowej w dniach 23 -24.09.2013 r. W załączeniu program konferencji oraz zgłoszenie do udziału w Konferencji. Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do dnia 16 września 2013 r. przesyłając wypełnione zgłoszenie do siedziby: Częstochowskiego Towarzystwa Profilaktyki Społecznej ul. Rejtana 7B 42-200 Częstochowa. Serdecznie zachęcamy do wzięcia udziału w konferencji.

wrzesień 2013 rokWizyta delegacji z Powiatu Bodeńskiego

W dniach 13-14 czerwca 2013 r. przebywała w Powiecie Częstochowskim z wizytą studyjną 6-osobowa delegacja z Powiatu Bodeńskiego w składzie: Andreas Köster- Dyrektor Pionu, pracownicy z Wydziału Pośrednictwa Pracy: Maria Gerard - Zastępca Naczelnika, Rolf Oberhanß -Detektyw Socjalny, Angela Abel - Koordynator projektu dla osób powyżej 50 r. życia "Perspektywa 50+", Jürgen Göbel - Grupa poniżej 25 roku życia z niepełnosprawnością oraz Johanna Dudziński-Tann- osoba odpowiedzialna za partnerstwo i tłumacz.

czerwiec 2013 rok"Miejsca przyjazne seniorom"

13 czerwca 2013 r. podczas konferencji "Lokalne strategie wobec wyzwań starości", która odbyła się w Częstochowie nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu "Miejsce przyjazne seniorom", którego organizatorem było Stowarzyszenie Pracy Socjalnej Auxilio Venire - Rzecznik Praw Osób Starszych w ramach realizowanego "Projektu Jurajscy Seniorzy w Działaniu", współfinansowanego w ramach Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013, realizowanego w partnerstwie z samorządami terytorialnymi Powiatu Częstochowskiego oraz Zakładem Pracy Socjalnej Akademii Jana Długosza w Częstochowie. Patronat nad Konkursem objęli Starosta Częstochowski oraz Prezydenta Miasta Częstochowy.

czerwiec 2013 rok"IX PIKNIK RODZIN ZASTĘPCZYCH"

W związku z przypadającym na dzień 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego oraz 1 czerwca Dniem Dziecka, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie w dniu 7 czerwca 2013 roku na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie zorganizowało IX PIKNIK RODZIN ZASTĘPCZYCH z terenu powiatu częstochowskiego.

czerwiec 2013 rok"XIII OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA PRACOWNIKÓW SOCJALNYCH"

W dniach 27 - 29 maja 2013 roku na Jasnej Górze odbyła się XIII Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych pn. "Pomoc społeczna a wyzwania ekonomii społecznej".

czerwiec 2013 rokeBIFRON – elektroniczny biuletyn informacyjny Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Informujemy, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych rozpoczął publikację elektronicznego biuletynu informacyjnego pod nazwą eBIFRON. Publikacja dostępna jest pod adresem ebifron.pfron.org.pl jak również ze strony pfron.org.pl. i zawiera informacje na tenat:
- ulg i uprawnień, a także możliwości skorzystania z pomocy ze środków PFRON – „ABC osoby niepełnosprawnej”,
- podstawowych zasad wspierania rynku pracy osób niepełnosprawnych – „ABC rynku pracy”,
- zasad tworzenia tekstów łatwych w czytaniu, adresowanych szczególnie do osób z dysfunkcjami poznawczymi – niepełnosprawnych intelektualnie, mających problem z czytaniem, dyslektyków czy chociażby cudzoziemców – „PFRON łatwy w czytaniu”

lipiec 2012 rok


"Złoto za Długoletnią Służbę"

Złotym Medalem za Długoletnią Służbę nadanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, stanowiącym nagrodę za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa, na wniosek Wojewody Śląskiego

marzec 2013 rok


"Aktywny Samorząd "

Form wsparcia osób niepełnosprawnych przewidzianych w programie.

marzec 2013 rok


"21 listopada-Dzień Pracownika Socjalnego!"

W nowo wyremontowanej siedzibie Domu Dziecka w Chorzenicach- około 40 pracowników pomocy społecznej z terenu powiatu częstochowskiego 20 listopada 2012 r. świętowało Dzień Pracownika Socjalnego

marzec 2013 rok


"Wizyta studyjna w Powiecie Bodeńskim w dniach 17-20.06.2012 r. "

W dniach 17-20.06.2012 r. 6 osobowa delegacja pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie uczestniczyła w wizycie studyjnej w Powiecie Bodeńskim, w Niemczech.

lipiec 2012 rok


"PIKNIK 2012 "

W związku z przypadającym na dzień 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego oraz 1 czerwca Dniem Dziecka, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie w dniu 15 czerwca 2012 roku na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie zorganizowało VIII PIKNIK RODZIN ZASTĘPCZYCH z terenu powiatu częstochowskiego.

czerwiec 2012 rok


"Uchwała Nr 278/2012 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 23 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad korzystania z przewozu samochodami przystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu częstochowskiego "

maj 2012 rok


"NABÓR NA SZKOLENIE DLA KANDYDATÓW NA RODZINY ZASTĘPCZE"

maj 2012 rok

Jeżeli mieszkasz na terenie powiatu częstochowskiego i chcesz zostać rodziną zastępczą zgłoś się do nas. Aktualnie trwa nabór na szkolenie, dla kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej, które rozpocznie się na początku września 2012 r. (dokładny dzień zostanie ustalony z grupą szkoleniową). Szkolenie trwa 40 godzin, przeważnie prowadzone jest w odstępach tygodniowych i zajmuje ok. 3 miesięcy.


"NABÓR DO PROGRAMU KOREKCYJNO – EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZMOC W RODZINIE "

maj 2012 rok

Aktualnie trwa nabór do udziału w II Edycji Programu Korekcyjno-Edukacyjnego dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie.

Warsztaty rozpoczną się na początku września 2012 r.


"VIII PIKNIK RODZIN ZASTĘPCZYCH "

maj 2012 rok

W związku z przypadającym na dzień 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego, na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie przy ul. Zielonej 52, w dniu 15.06.2012 r. o godzinie 15:00 odbędzie się VIII Piknik Rodzin Zastępczych, organizowany corocznie przez tut. Centrum. Celem spotkania jest wzajemna integracja wszystkich rodzin zastępczych z terenu powiatu częstochowskiego oraz pracowników PCPR w Częstochowie.


"POSZUKUJEMY WOLONTARIUSZY"

maj 2012 rok

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, rodziny zastępcze mogą być wspierane przez wolontariuszy. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej, poszukuje osób, które są gotowe zaangażować się w pomoc rodzinom zastępczym z terenu powiatu częstochowskiego i dzieci w nich przebywającym.


"Uchwała Nr IV /35/2011 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 29 marca 2011 roku w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2011-2015 oraz Programu Oddziaływań Korekcyjno – Edukacyjnych dla Osób Stosujących Przemoc w Rodzinie na lata 2011-2015. "
"PROGRAM - przemoc"
"PROGRAM - oddziałowań korekcyjnych"

maj 2012 rok


"Uchwała nr XIV/110/2012 Rady Powiatu w Częstochowie z dnia 9 maja 2012 r. W sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Rozwoju Pieczy Zastępczej na lata 2012 – 2014. " "PROGRAM"

maj 2012 rok


"Uchwała nr 268.2012 Zarządu Powiatu w Częstochowie z dnia 16 maja 2012 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia zasad korzystania z przewozu samochodami przystosowanymi do transportu osób niepełnosprawnych mieszkańców powiatu częstochowskiego "

maj 2012 rok


"UCHWAŁA NR XII/96/2012 RADY POWIATU W CZĘSTOCHOWIE z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie warunków umarzania, odraczania terminu płatności, rozkładania na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej"

luty 2012 rok


"DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO "

listopad 2011 rok

W dniu 18.11.2011 r. z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przypadającego na dzień 21 listopada w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Bogumiłku odbyło się uroczyste spotkanie służb społecznych z terenu powiatu z przedstawicielami Zarządu i Rady Powiatu Częstochowskiego, zorganizowane przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.


"INFORMACJA O URUCHOMIONYCH PROGRAMACH CELOWYCH PRZEZ PAŃSTWOWY FUNDUSZ REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH. "

sierpień 2011 rok

"Pegaz 2010" w obszarach A, C i E - realizacja w 2011 roku
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż od dnia 1 sierpnia do dnia 22 sierpnia br. przyjmowane są wnioski w ramach programu "Pegaz 2010" w obszarach:

 • Obszar A - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do samochodu,
 • Obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym wraz z dodatkowym wyposażeniem umożliwiającym jego właściwą eksploatację, wynikającą z rodzaju i zakresu niepełnosprawności adresata programu,
 • Obszar E - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.


 • "Komputer dla Homera 2010" - realizacja w 2011 r.
  Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż od dnia 8 sierpnia do dnia 29 sierpnia 2011 r. przyjmowane będą wnioski o dofinansowanie zakupu sprzętu komputerowego, oprogramowania, sprzętu elektronicznego i urządzeń brajlowskich ze środków PFRON w ramach programu "Komputer dla Homera 2010".

  Jednocześnie Fundusz zastrzega, że warunkiem podejmowania decyzji finansowych w ramach programu jest uzyskanie zgody Ministra Finansów oraz opinii sejmowej komisji ds. budżetu na przesunięcia środków w planie finansowym PFRON na 2011 r. Wnioski należy składać w Oddziałach PFRON właściwych dla miejsca zamieszkania (dla mieszkańców Województwa Śląskiego oddziałem właściwym jest Śląski Oddział PFRON w Katowicach). Szczegółowe informacje dotyczące programów, jak również formularze wraz z załącznikami niezbędne do wypełnienia w celu aplikowania do programu dostępne są na stronie Funduszu www.pfron.org.pl oraz w Oddziałach PFRON.
  "INFORMACJA DOT. PROGRAMU KOREKCYJNO-EDUKACYJNEGO DLA OSÓB STOSUJĄCYCH PRZEMOC "

  czerwiec 2011 rok

  W dniu 20 czerwca 2011 r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie zorganizowało w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Częstochowie spotkanie z przedstawicielami Ośrodków Pomocy Społecznej, Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Komisariatów Policji. Spotkanie miało na celu omówienie spraw związanych z realizacją :

  "Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie"
  "PIKNIK 2011 "

  czerwiec 2011 rok

  W związku z przypadającym na dzień 30 maja Dniem Rodzicielstwa Zastępczego oraz 1 czerwca Dniem Dziecka, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie w dniu 3 czerwca 2011 roku na terenie Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Olsztynie zorganizowało VII PIKNIK RODZIN ZASTĘPCZYCH z terenu powiatu częstochowskiego.
  "OGŁOSZENIE STAROSTY CZĘSTOCHOWSKIEGO"

  maj 2011 rok

  Zgodnie z § 9 ust.1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych (Dz.U.Nr 62,poz.560)
  informuję, że działające na terenie powiatu organizacje pozarzadowe, fundacje oraz jednostki samorzadu terytorialnego mogą zgłaszać po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.
  Termin zgłaszania upływa z dniem 30 sierpnia 2011 roku.

  Kandydatów należy zgłaszać pisemnie na adres:


  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie
  ul. Jana III Sobieskieo 9
  42-200 Częstochowa.

  Starosta Częstochowski
  Andrzej Kwapisz  "WSPÓŁPRACA POLSKO - NIEMIECKA 5 - 7 maj 2011 ROKU"

  maj 2011 rok

  W dniach 5-7 maja 2011 r. przebywała w powiecie częstochowskim z wizytą studyjną 7-osobowa delegacja pracowników służb społecznych powiatu bodeńskiego.
  "ŚRODKI PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH DLA POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO W KWOCIE 999 803 ZŁ"

  kwiecień 2011 rok

  Przekazane dla powiatu częstochowskiego w 2011 roku środki Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 999 803 zł są znacznie zmniejszone w porównaniu do puli środków jaką dysponował powiat w roku 2008 i 2009.
  "ZARZĄD PFRON USTALIŁ TERMIN PRZYJMOWANIA W ROKU 2010 WNIOSKÓW O DOFINANSOWANIE W RAMACH PROGRAMU PEGAZ 2010"

  wrzesień 2010 rok

  Zarząd PFRON ustalił termin przyjmowania w roku 2010 wniosków o dofinansowanie w ramach projektu PEGAZ 2010 obszar C - pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

  od dnia 24 września do 11 października 2010 roku

  Elektroniczne wersje procedur zawierających m. in. szczegółowe informacje dotyczące sposobu ubiegania się o dofinansowanie, wzory formularzy wniosków dostępne są na witrynie internetowej PFRON:www.pfron.org.pl w zakładce "Programy i zadania PFRON".
  "WSPÓŁPRACA POLSKO-NIEMIECKA POWIAT BODEŃSKI 2010 ROKU"

  lipiec 2010 rok

  W dniach 14-19.07.2010 r. 9 osobowa delegacja pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie uczestniczyła w wizycie studyjnej w Powiecie Bodeńskim, w Niemczech. Głównym celem wizyty było zapoznanie się z organizacją i podstawami funkcjonowania pomocy społecznej w Niemczech.

  [więcej]
  "VI PIKNIK RODZIN ZASTĘPCZYCH 25 CZERWCA 2010 ROKU"

  czerwiec 2010 rok

  W dniu 25 czerwca 2010 roku na terenie Ośrodka Sportowo-Rekreacyjnego OHP w Olsztynie odbył się VI PIKNIK RODZIN ZASTĘPCZYCH z terenu powiatu częstochowskiego, zorganizowany przez pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.

  [więcej]
  "INFORMACJA NT. DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH W 2010 ROKU"

  maj 2010 rok

  Informacja nt. dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2010 roku zadań powiatu w zakresie uczestnictwa osób niepełnosprawnych i ich opiekunów w turnusach rehabilitacyjnych oraz zaopatrzenia w przedmioty i środki pomocnicze.

  [więcej]
  "ZARZĄDZENIE Nr 4/2010 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W CZĘSTOCHOWIE Z DNIA 1 LUTEGO 2010 r."

  luty 2010 rok

  Zarządzenie Nr 4/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia zasady dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do dofinansowania zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze w 2010 roku.

  [więcej]
  "ZARZĄDZENIE Nr 3/2010 DYREKTORA POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W CZĘSTOCHOWIE Z DNIA 1 LUTEGO 2010 r."

  luty 2010 rok

  Zarządzenie Nr 3/2010 Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie z dnia 1 lutego 2010 r. w sprawie przyjęcia zasady dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa osób niepełnosprawnych w turnusach rehabilitacyjnych i pobytu ich opiekunów w 2010 roku.

  [więcej]
  "STATUETKI STAROSTY 2009"

  styczeń 2010 rok

  Statuetka Starosty Częstochowskiego jest formą podziękowania, wyrazem szacunku i uznania - tłumaczył starosta częstochowski Andrzej Kwapisz podczas swego powitalnego wystąpienia inaugurującego uroczystość wręczenia Statuetek Starosty Częstochowskiego "Za zasługi dla powiatu", która odbyła się 6 lutego w Filharmonii Częstochowskiej. - Wierzę, że kandydatów do tego wyróżnienia nigdy nie zabraknie, gdyż wielokrotnie spotykam w naszym powiecie wspaniałych ludzi, którzy w pełni na Statuetkę zasługują. Ufam, że ich zasługi także zostaną dostrzeżone i w przyszłości dołączą do znamienitego grona laureatów naszego konkursu.

  [więcej]
  "PRACOWNICY SOCJALNI I WOLONTARIUSZE W SYSTEMIE POMOCY SPOŁECZNEJ"

  grudzień 2009 rok

  Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie wraz z Zakładem Pracy Socjalnej Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie oraz Starostwem Powiatowym w Częstochowie zorganizowało Sympozjum Naukowe pt.: "Pracownicy socjalni i wolontariusze w systemie pomocy społecznej", w którym udział wzięło ponad 200 osób.
  "DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO"

  listopad 2009 rok

  W Starostwie Powiatowym w Częstochowie odbyła się uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego, zorganizowana przez dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie - Panią Katarzynę Buchajczuk, dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - Panią Bożenę Stępień oraz Starostę Częstochowskiego - Pana Andrzeja Kwapisza.

  [więcej]
  "ZOSTAŃ RODZICEM ZASTĘPCZYM"

  listopad 2009 rok

  W związku z programem realizowanym przez PCPR, dofinansowanym ze środków MPiPS "Propagowanie rodzinnych form opieki zastępczej. Pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze niespokrewnione i zawodowe" pod hasłem "Zostań Rodzicem Zastępczym" odobyła się konferencja w Sali Sesyjnej Starostwa Powiatowego w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 9,w której wzięło udział 75 osób. Na konferencji wystąpili między innymi Pani Teresa Jadczak-Szumiło, psycholog, pedagog, specjalista w zakresie diagnozy i terapii neuropsychologicznej oraz Pani Alina Kula Kurator Okręgowy. Pracownicy PCPR przedstawili informacje o realizacji programów. Podczas konferencji wręczono wyróżnienia dla rodzin zastępczych uczestniczących w programach. Podczas konferencji wystąpili również przedstawiciele rodzin zastępczych oraz pełnoletni wychowankowie rodzin zastępczych. Konferencję uświetnił występ zespołu muzycznego uczniów TZN w Częstochowie.
  "POSIEDZENIE POWIATOWEJ RADY DO SPRAW OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH."

  wrzesień 2009 rok

  W posiedzeniu wzięli udział wszyscy członkowie Powiatowej Rady do spraw Osób Niepełnosprawnych wraz z przedstawicielami Starostwa Powiatowego w Częstochowie: Panem Henrykiem Kasiurą oraz Panią Małgorzatą Krasoń. Głównymi tematami posiedzenia były: brak środków finansowych przyznawanych przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz przystosowanie obiektów użyteczności publicznej dla osób niepełnosprawnych.
  "WSPIERANIE NIESPOKREWNIONYCH RODZIN ZASTĘPCZYCH ISTNIEJĄCYCH NA TERENIE POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO"

  sierpień 2009 rok


  W związku z realizacją Programu "Wspieranie istniejących niespokrewnionych rodzin zastępczych poprzez: dofinansowanie dodatkowych szkoleń w zakresie m.in. doskonalenia umiejętności opiekuńczo-wychowawczych - dostęp do specjalistów i różnych form wsparcia rodzin" dofinansowanego w wysokości 13 520,00 zł. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej przeprowadzono 40 godzinne warsztaty poświęcone doskonaleniu umiejętności i wiedzy z zakresu radzenia sobie z trudnymi zachowaniami dzieci z zaburzeniami przywiązania, prowadzone przez wybitnych krajowych specjalistów w tej dziedzinie, w której wzięło udział 10 niespokrewnionych rodzin zastępczych oraz diagnozę 10 dzieci pod kątem zaburzeń więzi.

  [więcej]
  "SPECJALISTYCZNE WSPARCIE RODZIN NATURALNYCH W CELU BUDOWANIA PRAWIDŁOWYCH RELACJI MIĘDZY RODZINAMI BIOLOGICZNYMI I ZASTĘPCZYMI"

  lipiec - październik 2009 rok

  W związku z realizacją Programu "Specjalistyczne wsparcie rodzin naturalnych w celu budowania prawidłowych relacji między rodzinami biologicznymi i zastępczymi" dofinansowanego w wysokości 12 200,00 zł. przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, w dniach 02.07., 03.07.2009 r. oraz 09.07., 10.07.2009 r. odbyły się w miejscu zamieszkania rodzin rozmowy rekrutacyjne oraz motywujące rodziców biologicznych do wzięcia udziału w projekcie.

  [więcej]
  "PROPAGOWANIE RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO NA TERENIE POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO"

  sierpien - październik 2009 rok

  W związku z realizacją Programu "Propagowanie rodzinnych form opieki zastępczej. Pozyskiwanie kandydatów na rodziny zastępcze niespokrewnione i zawodowe" dofinansowanego w wysokości 36.226 zł przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie rozpoczęło kampanię propagowania rodzicielstwa zastępczego oraz pozyskiwania kandydatów na rodziny zastępcze zawodowe i niespokrewnione.

  [więcej]
  DELEGACJA PRACOWNIKÓW POMOCY SPOŁECZNEJ POWIATU BODEŃSKIEGO Z WIZYTĄ W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM 06 - 09 CZERWIEC 2009 r.

  Na zaproszenie Starosty Częstochowskiego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w dniach 6 - 9 VI 2009 r. w Powiecie Częstochowskim przebywała 4 - osobowa delegacja przedstawicieli pomocy społecznej ze Starostwa Bodeńskiego w składzie: ...

  [więcej]
  V PIKNIK RODZIN ZASTĘPCZYCH 29 MAJA 2009 ROKU

  29 maja 2009 r. odbył się V Piknik Rodzin Zastępczych zorganizowany przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie pod patronatem Starosty Powiatu Częstochowskiego Pana Andrzeja Kwapisza z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego przypadającego na dzień 30 maja w roku 2009 ustanowionym przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Rokiem Rodzinnej Opieki Zastępczej. ...

  [więcej]
  SPOTKANIE PRZEDSTAWICIELI ZARZĄDU POWIATU CZĘSTOCHOWSKIEGO Z PRZEDSTAWICIELAMI SPOŁECZNEJ POWIATOWEJ RADY ds. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  W dniu 14.04.2009 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie odbyło się spotkanie przedstawicieli Zarządu Powiatu Częstochowskiego z przedstawicielami Społecznej Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych ...

  [więcej]
  NARADA pt. "REALIZACJA I MONITOROWANIE STRATEGII WYZWANIE CZY OCZYWISTOŚĆ"  W dniu 27 marca 2009 r. o godz. 10:00 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie przy ul. Jana III Sobieskiego 9, odbyła się narada szkoleniowa pt. "Realizacja i monitorowanie strategii wyzwanie czy oczywistość"

  [więcej]
  POSIEDZENIE POWIATOWEJ SPOŁECZNEJ RADY ds. OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH  W dniu 24.03 2009 r. w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie odbyło się posiedzenie Powiatowej Społecznej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych ...

  [więcej]
  NAGRODA MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ DLA PANI KATARZYNY BUCHAJCZUK  Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie Pani Katarzyna Buchajczuk, otrzymała nagrodę Ministra Pracy i Polityki Społecznej za wybitne, nowatorskie rozwiązania w zakresie pomocy społecznej. ...

  [więcej]


  AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH