- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Aktywny Samorząd 2018

W dniu 24 stycznia 2017 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd '' w 2017 roku. Uchwałą nr 5/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd '' w 2018 roku.

Z treścią tego dokumentu w tym warunkami uczestnictwa, wysokością dofinansowania w Module i Module II można zapoznać się na stronie http://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/aktywny-samorzad-w-2018-roku/

W związku z powyższym Realizator programu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie ustala następujący nabór wniosków.

Wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd'' finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjmowane będą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie ul. Jana III Sobieskiego 9 pokój 21., informacje w powyższej sprawie udzielane są pod nr tel. 34 322 92 05.

W przypadku Modułu II adekwatnie do roku akademickiego/szkolnego ustala się dwa terminy przyjmowania wniosków: od dnia 01 marca do dnia 30 marca 2018 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018. od dnia 10 września do dnia 10 października 2018 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019. W przypadku Modułu I przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym począwszy od dnia 16 kwietnia do dnia 30 sierpnia 2018 r.

Informacje w sprawie programu aktywny samorząd można uzyskać na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl

Druki wniosków będą dostępne w siedzibie PCPR w Częstochowie oraz na stronie internetowej www.czestochowa.powiat.pl/pcpr.

Na co można uzyskać pomoc finansową:

Moduł I:

o Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
o Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
o Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
o Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
o Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
o Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
o Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
o Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),


Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji:

o w szkole policealnej,
o w kolegium,
o w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Załączniki do pobrania archiwum zip:

  • Aktywny samorząd 2018.zip
  • POWRÓT

    AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH