- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Aktywny Samorząd

W dniu 24 stycznia 2017 r. Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd '' w 2017 roku.

Z treścią tego dokumentu można zapoznać się na stronie http://www.pfron.org.pl/pl/studenci/3674,Aktywny-samorzad-dla-studentow-w-2017-roku.html

W związku z powyższym Realizator programu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie ustala następujący nabór wniosków.

Wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd'' finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjmowane będą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie ul. Jana III Sobieskiego 9 pokój 21., informacje w powyższej sprawie udzielane są pod nr tel. 34 322 92 05.

W przypadku Modułu II adekwatnie do roku akademickiego/szkolnego ustala się dwa terminy przyjmowania wniosków:
od dnia 01 marca do dnia 30 marca 2017 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2016/2017.
od dnia 01 września do dnia 10 października 2017 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018.

W przypadku Modułu I przyjmowanie wniosków następuje w trybie ciągłym począwszy od dnia 10 kwietnia do dnia 30 sierpnia 2017 r.
Dodatkowe informacje w sprawie programu aktywny samorząd można uzyskać na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl

Druki wniosków będą dostępne w siedzibie PCPR w Częstochowie oraz na stronie internetowej www.czestochowa.powiat.pl/pcpr.

Na co można uzyskać pomoc finansową:

Moduł I:

o Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
o Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
o Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
o Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
o Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
o Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
o Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
o Obszar D - pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej tj. dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),


Moduł II - pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie osobie niepełnosprawnej posiadającej znaczny lub umiarkowany stopień niepełnosprawności kosztów edukacji:

o w szkole policealnej,
o w kolegium,
o w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie prowadzone przez szkoły wyższe w systemie stacjonarnym / dziennym lub niestacjonarnym / wieczorowym / zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu), a także kosztów przewodu doktorskiego, otwartego poza studiami doktoranckimi.

Załączniki do pobrania:

 • Załącznik do wniosku zaświadczenie lekarskie B_1_C_1_3_4
 • Załącznik do wniosku zaświadczenie lekarskie B_1
 • Załącznik do wniosku zaświadczenie lekarskie C_3_4
 • Wniosku-modul-II-zaświadczenie uczelnia
 • Oświadczenie o dochodach
 • Oświadczenie o dochodach - Moduł II
 • Oświadczenie-ilość-semestrów-półroczy-1
 • Oświadczenie-o-przetwarzaniu-danych-osobowych
 • Wkładka-do-Modułu-II-1
 • Wkladka-do-Obszaru-A-Zad_1
 • Wkładka-do-Obszaru-A-Zad_2-1
 • Wkładka-do-Obszaru-B-Zad_2
 • Wkładka-do-Obszaru-C-Zad_2
 • Wkładka-do-Obszaru-C-Zad_3
 • Wkładka-do-Obszaru-C-Zad_4
 • Wkładka-do-Obszaru-D
 • Wniosek-dla-osoby-pełnoletniej1-
 • Wniosek-dla-podopiecznego1
 • POWRÓT

  AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH