- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Odznaczenia honorowe "Za Zasługi dla Województwa Śląskiego" dla dyrektora i pracowników PCPR w Częstochowie.

W dniu 23 czerwca 2016 r. podczas XVI sesji Rady Powiatu w Częstochowie radny wojewódzki Stanisław Dzwonnik w towarzystwie starosty Andrzeja Kwapisza i przewodniczącego Rady Powiatu Andrzeja Kubata wręczyli honorowe odznaki "Za Zasługi dla Województwa Śląskiego" trzem pracownikom Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie. W gronie odznaczonych znalazły się: Pani Katarzyna Buchajczuk - Dyrektor, która otrzymała złotą odznakę oraz Pani Barbara Berska - kierownik Sekcji ds. osób niepełnosprawnych i Pani Dorota Gałdy - starszy pracownik socjalny, które odznaczono srebrnymi odznakami.
Odznaka honorowa "Za Zasługi dla Województwa Śląskiego" to odznaczenie regionalne ustanowione w 2000 uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego przyznawane osobom fizycznym i innym podmiotom, które całokształtem działalności, realizacją swoich zadań na terenie województwa śląskiego przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego i społecznego rozwoju województwa. Odznaka posiada dwa stopnie: pierwszy - złota odznaka, drugi - srebrna odznaka.

Za Zaslugi dla Wojewodztwa Slaskiego Za Zaslugi dla Wojewodztwa Slaskiego Za Zaslugi dla Wojewodztwa Slaskiego Za Zaslugi dla Wojewodztwa Slaskiego

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH