- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

XVI Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych w Częstochowie

W dniach 23-25 maja 2016 r. tradycyjnie w kompleksie Klasztoru Jasnogórskiego odbyła się XVI Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych w Częstochowie, której współorganizatorem wspólnie z Ośrodkiem Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych- Centrum AV w Częstochowie było m.in. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.

Patronat honorowy nad konferencją objął m.in. Pan Andrzej Kwapisz Starosta Częstochowski.

Wzięło w niej udział stu trzydziestu uczestników z różnych jednostek pomocy społecznej z całej Polski. Spotkanie pracowników socjalnych, przedstawicieli służb pomocy i integracji społecznej oraz reprezentantów środowiska wykładowców kształcących kadry pomocy społecznej odbyło się pod hasłem: "Praca socjalna z rodziną przeżywającą trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych".

Wystąpienia, które złożyły się na program konferencji, prezentowały różnorodne aspekty pracy socjalnej z rodziną przeżywającą trudności opiekuńczo-wychowawcze.

Podczas trzech dni prelegenci w swoich wystąpieniach poruszali m.in. kwestię istoty projektu socjalnego i jego przydatność w pracy socjalnej, skupiającej się na zasobach rodziny oraz aktywizowaniu rodzin w przezwyciężaniu własnej bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, doświadczeń w zakresie rozwijania mediacji rodzinnych jako formy wsparcia rodziny przeżywającej trudności w zakresie wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych. Podkreślano również rolę i znaczenie asystenta rodziny. Prelegenci w swoich wystąpieniach wskazywali na pozytywne aspekty współpracy asystenta rodziny z pracownikiem socjalnym, a także na korzyści wynikające ze współpracy między pracownikami ośrodków pomocy społecznej a samą rodziną.

W popołudniowej wtorkowej sesji plenarnej dyskutowano o wspieraniu i motywowaniu rodzin do zmiany w ramach pracy socjalnej. Zwracano uwagę na sposób budowania relacji i komunikacji z rodziną w oparciu o dobre praktyki z obszaru doświadczenia zawodowego specjalistów koncentrujących się na wartościach i zasadach leżących u podstaw pracy socjalnej.

XVI Ogólnopolska Konferencja Pracowników Socjalnych w Częstochowie

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH