- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Wizyta studyjna w partnerskim Powiecie Bodeńskim w Niemczech

W dniach 10-12.07.2017 r. 7-osobowa delegacja dyrektorów jednostek pomocy społecznej Powiatu Częstochowskiego uczestniczyła w wizycie studyjnej w partnerskim Powiecie Bodeńskim w Niemczech. Delegacji przewodniczył Pan Henryk Kasiura Wicestarosta Powiatu Częstochowskiego.
Członkowie delegacji odbyli szereg ważnych spotkań z Partnerami z Niemiec w tym z Panem Lothar W?lfle- Starostą Bodeńskim, Panem Ignaz Wetzel Decedentem Pionu Socjalnego, naczelnikami wydziałów: Pomocy Społecznej- Ulrich Müllerschön, ds. Dzieci i Młodzieży- Simone Schilling, Pośrednictwa Pracy-Maria Gerard, ds. Uchodźców-Yalcin Bayraktar, ds. Zdrowia- Dr. Bernhard Kiß . Przygotowany przez Pana Ignaza Wetzel- Decydenta Pionu Socjalnego program był bardzo interesujący i różnorodny. W trakcie pobytu uczestnicy delegacji mieli możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem:

- Mieszkań Pobytu dla Uchodźców w Mühlhofen,
- Ośrodka wsparcia (wioska) dla osób i rodzin niepełnosprawnych z możliwością pracy w warsztatach, szklarniach, ogrodach i wspólnym mieszkaniem osób niepełnosprawnych z rodzicami sprawnymi,
- Placówki wielogeneracyjnej w Markdorfie, pełniącej rolę m.in. całodobowego i dziennego ośrodka wsparcia dla osób potrzebujących, centrum spotkań dla różnych grup społecznych i wolontariuszy, dziennego żłobka, kawiarenki.

W każdej z odwiedzanych placówek prowadzono bezpośrednie rozmowy z osobami tam zatrudnionymi, wolontariuszami oraz osobami, do których prezentowane formy wsparcia były adresowane.
Uczestnicy wyjazdu mieli także możliwość bezpośrednich rozmów i spotkań z pracownikami wszystkich wydziałów Pionu Socjalnego w trakcie corocznego Festynu letniego Pionu Socjalnego, na którym decydent i naczelnicy wydziałów grillują smakołyki dla współpracowników. Krótki pobyt w Powiecie Bodeńskim był kolejną okazją do rozwoju współpracy na różnych płaszczyznach.
Bardzo cenna wymiana doświadczeń, dzielenie się "dobrymi praktykami", prezentacja modelowych ośrodków wsparcia dla różnych grup klientów wzbogaciły wiedzę uczestników delegacji. Równie ważne nawiązywanie bezpośrednich kontaktów przez poszczególnych dyrektorów jednostek pomocy społecznej Powiatu Częstochowskiego z naczelnikami i pracownikami odpowiednich wydziałów Powiatu Bodeńskiego ułatwią przyszłą współpracę i przyczynia się do jej wzmocnienia.

Wizyta studyjna w partnerskim Powiecie Bodeńskim w Niemczech 2017 Wizyta studyjna w partnerskim Powiecie Bodeńskim w Niemczech 2017 Wizyta studyjna w partnerskim Powiecie Bodeńskim w Niemczech 2017 Wizyta studyjna w partnerskim Powiecie Bodeńskim w Niemczech 2017 Wizyta studyjna w partnerskim Powiecie Bodeńskim w Niemczech 2017

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH