- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Wizyta przedstawicieli Powiatu Bodeńskiego w Powiecie Częstochowskim

W dniach 7-10 czerwca 2016 r. z wizytą w Powiecie Częstochowskim przebywała 7-osobowa delegacja zaprzyjaźnionego Powiatu Bodeńskiego (Niemcy), w skład której weszli pracownicy Starostwa Powiatowego we Friedrichshafen- specjaliści z zakresu pomocy społecznej, pośrednictwa pracy oraz osoby zajmujące się tematyką uchodźców:

- Ignaz Wetzel- dyrektor Pionu Socjalnego
- Andreas Sponar- naczelnik Wydziału Socjalnego
- Yalcin Bayraktar- pełnomocnik powiatowy ds. uchodźców
- Maria Gerard- naczelnik Wydziału Pośrednictwa Pracy
- Marina Friedel- koordynator wspierający udział uchodźców w życiu społecznym
- Sandra Leschick - zastępca naczelnika Wydziału ds. Dzieci i Młodzieży
- Johanna Dudzinski-Tann - pełnomocnik ds. Partnerstw Powiatowych

W dniu 8 czerwca członkowie delegacji przybyli do Starostwa Powiatowego w Częstochowie, gdzie odbyło się spotkanie z władzami powiatu oraz z dyrektorami jednostek organizacyjnych powiatu: domów dziecka, domów pomocy społecznej, poradni psychologicznych, szkół ponadgimnazjalnych i pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. W spotkaniu uczestniczyła także Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie Pani Grażyna Klamek wraz z pracownikami. Gości powitał Wicestarosta Częstochowski Pan Henryk Kasiura. Omówił on także zadanie powiatu i przybliżył historię partnerstwa Powiatu Częstochowskiego i Bodeńskiego. Goście z zainteresowaniem wysłuchali również prezentacji przygotowanych przez dyrektorów jednostek dotyczących organizacji i funkcjonowania zarządzanych jednostek. W trakcie pobytu w naszym powiecie niemieccy goście odwiedzili m.in. DPS w Turowie, Lelowie i Blachowni, Dom Dziecka w Chorzenicach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Bogumiłku, Dom dla Dzieci "Sosenka" w Częstochowie oraz Placówkę Opiekńczo-Wychowawczą w Blachowni.

Głównym punktem wizyty był udział delegacji znad Jeziora Bodeńskiego w organizowanej przez Powiat Częstochowski i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie w międzynarodowej konferencji pt. "Problem uchodźctwa wyzwaniem współczesnej Europy". W pierwszej części konferencji goście z Niemiec przedstawili swoje doświadczenia związane z pomocą dla uchodźców. W drugiej części zaprezentowano zadania i doświadczenia Polski w tym zakresie. Omawiali je przedstawiciele Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Urzędu ds. Cudzoziemców, Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Śląsko-Małopolskiego Oddziału Straży Granicznej oraz Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

W Konferencji uczestniczyło ponad 100 osób. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej z terenu województwa śląskiego, łódzkiego i świętokrzyskiego, Radni Powiatu Częstochowskiego, przedstawiciele policji, straży miejskiej, dyrektorzy szkół ponadgimnazjalnych oraz samorządu terytorialnego Powiatu Częstochowskiego.

Wizyta przedstawicieli pomocy społecznej z Powiatu Bodeńskiego jest kontynuacją wieloletniej współpracy między Powiatem Częstochowskim i Powiatem Bodeńskim oraz wymiany doświadczeń podjętych przez kadrę służb społecznych z obu partnerskich powiatów.

Wizyta delegacji z Powiatu Bodeńskiego w Powiecie Częstochowskim została dofinansowana ze środków Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej w kwocie 8000 zł.

Wizyta przedstawicieli Powiatu Bodeńskiego w Powiecie Częstochowskim Wizyta przedstawicieli Powiatu Bodeńskiego w Powiecie Częstochowskim Wizyta przedstawicieli Powiatu Bodeńskiego w Powiecie Częstochowskim Wizyta przedstawicieli Powiatu Bodeńskiego w Powiecie Częstochowskim Wizyta przedstawicieli Powiatu Bodeńskiego w Powiecie Częstochowskim

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH