- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Wizyta przedstawicieli Powiatu Bodeńskiego w Powiecie Częstochowskim

W dniu 9 czerwca 2016 roku o godzinie 9.00 w Sali sesyjne Starostwa Powiatowego w Częstochowie odbędzie się Międzynarodowa Konferencja "Problem uchodźctwa wyzwaniem współczesnej Europy".

Konferencja ma na celu przybliżenie kwestii związanych z polityką migracyjną, zabezpieczeniem społecznym uchodźców, problemem różnic kulturowych i obyczajowych oraz wymianę doświadczeń w powyższym temacie z zaprzyjaźnionym Powiatem Bodeńskim, którego przedstawiciele w dniach 7-11 czerwca przebywać będą z wizytą w Powiecie Częstochowskim. Na Konferencji zabiorą również głos przedstawiciele z Polski, którzy zajmują się kwestią udzielania pomocy i ochrony cudzoziemców, do których należą przedstawiciele instytucji takich jak Urząd ds. Cudzoziemców, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Wydział Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Policji i Straży Granicznej.

PROGRAM KONFERENCJI:

 • Problem uchodźctwa wyzwaniem współczesnej Europy  I CZĘŚĆ – DOŚWIADCZENIA POWIATU BODEŃSKIEGO:

 • Załącznik numer 1
 • Załącznik numer 2
 • Załącznik numer 3
 • Załącznik numer 4
 • Załącznik numer 5
 • Załącznik numer 6  II CZĘŚĆ – ZADANIA I DOŚWIADCZENIA POLSKI:

 • Załącznik numer 1
 • Załącznik numer 2
 • Załącznik numer 3
 • Załącznik numer 5

  POWRÓT

 • AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH