- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

"Złoty Medal za Długoletnia Służbę" dla Pani Barbary Berskiej

W dniu 26 września 2018 r. Pani Barbara Berska, emerytowany pracownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie otrzymała "Złoty Medal za Długoletnią Służbę" nadany przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa". Medal za długoletnią służbę dzieli się na trzy stopnie - po 10 latach pracy przyznaje się brązowy medal, po 20 latach - srebrny, a po 30 latach medal złoty.
Pani Barbara Berska była związana z pomocą społeczną od 1 sierpnia 1981 r., w Powiatowy Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie pracowała od 1 stycznia 1999 r. gdzie od 18 grudnia 2000 r. do lipca 2018 r. pełniła funkcję Kierownika Sekcji ds. Osób Niepełnosprawnych.
W marcu 2016 r. Pani Berska została odznaczona Srebrną Odznaką Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego.
W jednostkach pomocy społecznej Pani Barbara Berska przepracowała łącznie ponad 36 lat. Medal za Długoletnią Służbę stanowi nie tylko ważne odznaczenie, ale również podziękowanie za jej długoletnią pracę i zaangażowanie na rzecz osób niepełnosprawnych.
Wniosek o przyznanie odznaczenia złożyła Pani Katarzyna Buchajczuk- Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie.

Złoty Medal za Długoletnia Służbę Złoty Medal za Długoletnia Służbę Złoty Medal za Długoletnia Służbę

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH