- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Dzień Pracownika Socjalnego

Powiatowe obchody Dnia Pracownika Socjalnego zorganizowano w dniu 21.11.2018 r. w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Bogumiłku.

W obchodach udział wzięło 90 osób, w tym kierownicy i pracownicy gminnych ośrodków pomocy społecznej oraz prowadzonych przez powiat domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie. Przybyli również: Pan Jan Wroński - dyrektor Oddziału Śląskiego PFRON, Pani Grażyna Klamek - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Częstochowie, Pani Anita Dudkiewicz - Kierownik Biura Terenowego ZUS w Koniecpolu. W uroczystości uczestniczyły także: Pani Urszula Całusińska - Wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Częstochowskiego oraz radne Rady Powiatu Częstochowskiego - Panie: Marianna Dziura, Danuta Tomza, Monika Kosielak oraz Edyta Wierzbińska, która jest jednocześnie kierownikiem MGOPS w Koniecpolu.

Na wstępie Pani Lena Nieśpielak dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Bogumiłku złożyła życzenia i podziękowania za zaangażowanie pracowników instytucji pomocy społecznej z okazji Święta Pracownika Socjalnego. Następnie głos zabrała Pani Katarzyna Buchajczuk - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie, która przywitała zebranych gości.

Uroczystość uświetnił występ artystyczny wychowanków Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Jana Brzechwy w Bogumiłku, który przedstawił inscenizację tematycznie związaną z rocznicą 100 - lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Przedstawienie zostało przygotowane pod kierunkiem pracowników Ośrodka.

Następnie słowa uznania, podziękowania oraz życzenia i gratulacje dla wszystkich pracowników pomocy społecznej złożyli: Pan Krzysztof Smela - Starosta Częstochowski oraz Pan Henryk Kasiura - Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego. Następnie głos zabrali przybyli goście m.in. dyrektor Śląskiego Oddziału PFRON, dyrektor PUP w Częstochowie, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu Częstochowskiego - Pani Urszula Całusińska oraz radna powiatowa Marianna Dziura.

W dalszej części uroczystości Krzysztof Smela - Starosta Częstochowski, Henryk Kasiura - Wicestarosta Częstochowski oraz Katarzyna Buchajczuk Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie wręczyli listy gratulacyjne i życzenia dla wszystkich pracowników pomocy społecznej oraz listy z podziękowaniami dla sprzymierzeńców i partnerów służb pomocy społecznej.

Uczestnicy spotkania mieli możliwość zapoznania się z bazą lokalową SOSW im. J. Brzechwy w Bogumiłku.

Organizowany przez Powiat Częstochowski Dzień Pracownika Socjalnego tradycyjnie po raz kolejny był okazją do wspólnego świętowania w serdecznej atmosferze oraz wymiany doświadczeń i integracji pracowników służb społecznych z terenu powiatu częstochowskiego.POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH