- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Dzień Pracownika Socjalnego

Powiatowe obchody Dnia Pracownika Socjalnego zorganizowano w dniu 21.11.2017 r. w Domu Pomocy Społecznej w Lelowie.

W obchodach udział wzięło 50 osób, w tym kierownicy i pracownicy gminnych ośrodków pomocy społecznej oraz prowadzonych przez powiat domów pomocy społecznej, placówek opiekuńczo-wychowawczych, Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie. Przybyli również przedstawiciele posłów i senatorów ziemi częstochowskiej: Pani Ewa Piasecka z Biura Senatora Ryszarda Majera, Pan Janusz Błaszczyk z Biura Posłanki na Sejm RP Haliny Rozpondek, Pani Teresa Trzcionka przedstawiciel Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach oraz Pani Marianna Dziura - radna powiatowa.

Dzień ten był szczególną okazją wyrażenia wdzięczności za zaangażowanie pracowników instytucji pomocy społecznej bezpośrednio pracujących z klientami - "na pierwszym froncie walki" z biedą, wykluczeniem społecznym, niezaradnością życiową, niepełnosprawnością, długotrwałą chorobą.

Spotkanie rozpoczęto Mszą Świętą w Kaplicy DPS, podczas której modlono się w intencji chorych koleżanek z jednostek pomocy społecznej powiatu częstochowskiego.

Następnie słowa uznania, podziękowania oraz życzenia i gratulacje dla wszystkich pracowników pomocy społecznej złożyli przybyli goście m.in. przedstawiciele posłów i senatorów ziemi częstochowskiej, przedstawiciel Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, dyrektor Ośrodka Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych AV w Częstochowie Bogdan Knapik oraz przewodnicząca Komisji Rozwoju Gospodarczego i Infrastruktury radna Marianna Dziura

W dalszej części uroczystości Krzysztof Smela - Starosta Częstochowski, Henryk Kasiura - Wicestarosta Częstochowski oraz Katarzyna Buchajczuk Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie wręczyli listy gratulacyjne i życzenia dla pracowników pomocy społecznej oraz listy z podziękowaniami dla sprzymierzeńców i partnerów służb pomocy społecznej.

Uroczystość uświetnił występ artystyczny mieszkańców Domu Pomocy w Lelowie z Zespołu "Rodzina", który przedstawił inscenizację tematycznie związaną z pracą w pomocy społecznej pt. "I Bóg dał mi ręce". Przedstawienie zostało przygotowane pod kierunkiem pracowników Domu Pomocy Społecznej w Lelowie Pani Danuty Zaborskiej - instruktora kulturalno - oświatowego i Pana Konrada Lipka - instruktora terapii - muzykoterapeuty.

Na zakończenie spotkania goście mieli możliwość skosztowania regionalnej potrawy ciulimu lelowskiego.

Dzień Pracownika Socjalnego ustanowiony został w 1990 roku na dzień 21 listopada. W powiecie częstochowskim dzień ten traktowany jest jako Święto wszystkich osób zatrudnionych w pomocy społecznej. Z inicjatywy PCPR w Częstochowie uroczystość obchodzona była po raz dziewiętnasty. W powiecie częstochowskim w pomocy społecznej zatrudnionych jest 436 osób, w tym w 16 gminnych ośrodkach pomocy społecznej pracuje 161 osób.

Dzień Pracownika Socjalnego 2017 Dzień Pracownika Socjalnego 2017 Dzień Pracownika Socjalnego 2017 Dzień Pracownika Socjalnego 2017 Dzień Pracownika Socjalnego 2017 Dzień Pracownika Socjalnego 2017 Dzień Pracownika Socjalnego 2017 Dzień Pracownika Socjalnego 2017 Dzień Pracownika Socjalnego 2017

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH