- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Dzien Pracownika Socjalnego 2016

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie w dniu 18 listopada 2016 r. zorganizowało uroczystość z okazji Dnia Pracownika Socjalnego przypadającego na dzień 21 listopada. Tegorocznym gospodarzem uroczystości był Dom Pomocy Społecznej w Blachowni. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Powiatu Częstochowskiego: Pan Henryk Kasiura-Wicestarosta Częstochowski, Pan Grzegorz Dyner-Członek Zarządu Powiatu Częstochowskiego, Pan Janusz Przybylski- członek Komisji Zdrowia i Pomocy Społecznej oraz Pan Ryszard Majer- Senator RP oraz Pan Jan Błaszczyk dyrektor Biura Poselskiego poseł Haliny Rozpondek, przedstawiciele jednostek organizacyjnych pomocy społecznej oraz organizacji i instytucji współpracujących. Uroczystość przeznaczona była dla pracowników i kierowników Ośrodków Pomocy Społecznej 16 gmin powiatu, dyrektorów i pracowników Domów Pomocy Społecznej oraz Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych.

Słowa uznania, podziękowania oraz życzenia i gratulacje dla wszystkich pracowników pomocy społecznej wygłosili Pan Henryk Kasiura - Wicestarosta Częstochowski, Pan Janusz Przybylski - Radny Powiatu, Pani Alina Kula- Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie, Pani Mariola Mirowska- kierownik Zakładu Pracy Socjalnej i Zdrowia Publicznego Wydziału Pedagogicznego Akademii Jana Długosza w Częstochowie, Pani Iwona Borysiuk- zastępca dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Częstochowie. Uroczystość uświetnił występ grupy teatralnej "Amatorzy". Mieszkańcy domu pomocy społecznej zaprezentowali widowisko: pt. "Podarujmy drugie życie filmowi".

Uczestnicy spotkania zapoznali się z warunkami życia mieszkańców w budynku pawilonu i budynku głównym Domu Pomocy Społecznej w Blachowni.

Organizowany przez Powiat Częstochowski Dzień Pracownika Socjalnego tradycyjnie po raz kolejny był okazją do wspólnego świętowania w serdecznej atmosferze oraz wymiany doświadczeń i integracji pracowników służb społecznych z terenu powiatu częstochowskiego.

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH