- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Promocja rodzicielstwa zastępczego w powiecie częstochowskim w 2017 r.

W dniu 27.08.2017 r. w trakcie XVIII Dożynek Powiatowych w Kruszynie Dyrektor Katarzyna Buchajczuk i pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie prowadzili kampanię promocyjną rodzicielstwa zastępczego.
Na tle baneru promującego kampanię "Zostań rodzicem zastępczym". Pracownicy PCPR rozdawali specjalnie przygotowane na tę okazję ulotki informujące o warunkach niezbędnych do pełnienia funkcji rodziny zastępczej oraz proponowanych formach wsparcia. Osoby zainteresowane były szczegółowo informowane o procedurze dotyczącej kwalifikacji na rodzinę zastępczą oraz wymogach prawnych.Przybliżano tematykę rodzinnej pieczy zastępczeji problemywychowawcze nad dziećmi pozbawionymi właściwej opieki ze strony rodziców biologicznych. Zainteresowani mogli także liczyć na wyczerpujące informacje w razie pytań.
Ponadto pracownicy PCPR w Częstochowie informowali o możliwości korzystania w sytuacjach kryzysowych z poradnictwa pracownika socjalnego, prawnika oraz psychologa w ramach Punktu Interwencji Kryzysowej.

Promocja rodzicielstwa zastępczego w powiecie częstochowskim w 2017 r. Promocja rodzicielstwa zastępczego w powiecie częstochowskim w 2017 r. Promocja rodzicielstwa zastępczego w powiecie częstochowskim w 2017 r.

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH