- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Wizyta studyjna w Powiecie Bodeńskim w dniach 17-20.06.2012 r.

Uprzejmie informuję, że w dniach 17-20.06.2012 r. 6 osobowa delegacja pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie uczestniczyła w wizycie studyjnej w Powiecie Bodeńskim, w Niemczech.

Transport zapewnił kierowca i bus z Domu Pomocy Społecznej w Turowie. Głównym celem wizyty było zapoznanie się z organizacją i funkcjonowaniem pieczy zastępczej w Powiecie Bodeńskim. Zajęcia odbywały się w formie rozmów fachowych i zwiedzania placówek. Podczas rozmów fachowych Naczelnik Wydziału Pomocy Społecznej Pan Friedhelm Hensel oraz Naczelnik Wydziału ds. Dzieci i Młodzieży Pan Werner Feiri wraz ze swoimi pracownikami zapoznali uczestników delegacji z:

- nową strukturą organizacji Wydziału ds. Dzieci i Młodzieży,
- rodzajami i formami wsparcia rodzin zastępczych,
- sposobami rekrutacji i kwalifikowania kandydatów na rodziny zastępcze,
- formami aktywizacji i wsparcia w rozwoju indywidualnym i społecznym pełnoletnich wychowanków,
- formami wspierania rodziców i opiekunów w wychowaniu,
- sposobami majątkowej ochrony dzieci.

W trakcie pobytu uczestnicy wizyty zapoznali się z organizacją i funkcjonowaniem Domu Dziecka w Linzgau oraz Domu Międzypokoleniowego w Markdorfie. Obok uczestnictwa w rozmowach fachowych, wykładach i zwiedzania placówek wsparcia w Powiecie Bodeńskim, gospodarze zaoferowali delegacji atrakcje w postaci zwiedzania Muzeum Zeppelina i rejsu statkiem po Jeziorze Bodeńskim. Spotkania te były okazją do rozmów na temat funkcjonowania systemu pieczy zastępczej w Niemczech. Uczestnicy wyjazdu mieli możliwość spotkania z Wicestarostą Bodeńskim Panem Joachimem Kruschwitz. Naczelnicy Wydziału Polityki Społecznej i Wydziału do spraw Dzieci i Młodzieży chcieliby kontynuować wymianę doświadczeń i przyjechać do Powiatu Częstochowskiego ze swoimi pracownikami w 2013 roku.

BodenskBodensk BodenskBodensk BodenskBodensk BodenskBodensk BodenskBodensk BodenskBodensk BodenskBodensk BodenskBodensk Bodensk

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH