- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

„Aktywny Samorząd” - formy wsparcia osób niepełnosprawnych przewidziane w programie.

Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu ,,Aktywny Samorząd '' w 2015 roku. Z treścią tego dokumentu można zapoznać się na stronie ttp://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/zasady-oraz-zalaczniki/1678,Zasadyorazzalaczniki.html . W związku z powyższym Realizator programu Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie ustala następujący nabór wniosków. Wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd'' finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjmowane będą w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie ul. Jana III Sobieskiego 9 pokój 21., informacje w powyższej sprawie udzielane będą pod nr tel. 34 322 92 05. W przypadku Modułu II nabór wniosków rozpoczyna się :

od 23.02.2015 r. do dnia 30.03.2015 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2014/2015.

od 01.07.2015 r. do 30.09.2015 r. dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2015/2016

W przypadku Modułu I nabór wniosków rozpoczyna się : od 01.04.2015 r. do 30.08.2015 r.

Dodatkowe informacje w sprawie programu aktywny samorząd można uzyskać na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl


Druki wniosków są dostępne w siedzibie PCPR oraz na stronie internetowej poniżej.
"Wniosek dla osoby pełnoletniej"
"Wniosek dla podopiecznego"
"Wkładka do obszaru A Zadanie 1"
"Wkładka do obszaru A Zadanie 2" "Oświadczenie o dochodach "
"Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych"
"Wkładka do obszaru A Zadanie nr 1 i nr 2"
"Wkładka do obszaru C Zadanie 1"
"Wkładka do obszaru C Zadanie 2"
"Wkładka do obszaru C Zadanie 3"
"Wkładka do obszaru C Zadanie 4"
"Wkładka do obszaru D"
"Wkładka do Moduł II"
"Zaświadczenie lekarskie B1 C1 C3 C4"
"Zaświadczenie lekarskie B1"
"Zaświadczenie - uczelnia"

luty 2015 rok

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH