- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

„Aktywny Samorząd” - formy wsparcia osób niepełnosprawnych przewidziane w programie.

W związku z przyjętymi przez Zarząd Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ,,Kierunkami działań oraz warunkami brzegowymi obowiązującymi realizatorów pilotażowego programu Aktywny Samorząd w 2014 roku’’ Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie ul. Jana III Sobieskiego 9 ustala następujący nabór wniosków. Wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu ,,Aktywny samorząd’’ finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przyjmowane będą w siedzibie Centrum od 03.03.2014 r. w pokoju 21,22. Nabór wniosków w ramach Modułu I następuje w trybie ciągłym do 30 września 2014 r. Nabór wniosków w ramach Modułu II następuje w terminach: do 30 marca 2014 roku w ramach aktualnego semestru/półrocza, oraz do dnia 30 wrzaśnia 2014 w ramach aktualnego semestru/półrocza. Wnioskodawcy w ramach Modułu II składają dwa oddzielne wnioski stosownie do semestru nauki objętego dofinansowaniem. Zaświadczenie z uczelni nie musi zawierać średniej ocen, która nie ma wpływu na zwiększenie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia.

Dodatkowe informacje w sprawie programu aktywny samorząd można uzyskać na stronie internetowej Funduszu www.pfron.org.pl


Druki wniosków są dostępne w siedzibie PCPR oraz na stronie internetowej poniżej.
"Wniosek dla osoby pełnoletniej"
"Wniosek dla podopiecznego"
"Wkładka do obszaru A Zadanie 1"
"Wkładka do obszaru A Zadanie 2" "Oświadczenie o dochodach "
"Oświadczenie o przetwarzaniu danych osobowych"
"Wkładka do obszaru A Zadanie nr 1 i nr 2"
"Wkładka do obszaru C Zadanie 1"
"Wkładka do obszaru C Zadanie 2"
"Wkładka do obszaru C Zadanie 3"
"Wkładka do obszaru C Zadanie 4"
"Wkładka do obszaru D"
"Wkładka do Moduł II"
"Zaświadczenie lekarskie B1 C1 C3 C4"
"Zaświadczenie lekarskie B1"
"Zaświadczenie - uczelnia"

luty 2014 rok

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH