- Mapa dojazdu
- Mapa serwisu
- Mapa powiatu Częstochowskiego
- Jednostki pomocy społecznej
- Organizacje pozarządowe
- Czym jest pomoc społeczna
- Struktura
- Cele
- Zadania
- Pracownik socjalny
- Ośrodki pomocy społecznej
- Akty prawne
- Strategia
- Programy
- Struktura jednostki
- Zadania PCPR
- Współpraca międzynarodowa
- Sprawozdanie z działalności
- Ocena Zasobów Pomocy Społecznej
- Kontakt
- Formy wsparcia rodzin zastępczych
- Kto potrzebuje opieki
- Kto może zostać rodziną zastępczą
- Zostań rodziną zastępczą!
- Odpłatność za pobyt dzieci w pieczy zastępczej
- Świadczenia - RODZINY ZASTĘPCZE
- Świadczenia - WYCHOWANKOWIE
- Dokumenty do pobrania
- Kontakt
- Informacje ogólne
- Orzeczenie o niepełnosprawności
- Dofinansowanie ze środków PFRON
- PFRON
- Warsztaty terapii zajęciowej
- Wyrównywanie różnic między regionami
- Powiatowa Społeczna Rada
- Wnioski do pobrania
- Informacje ogólne
- Kontakt
- Godziny dyżurów

PCPR Częstochowa
ul. Jana III Sobieskiego 9
42-200 Częstochowa
tel. 034 322 92 06
fax 034 322 92 07
sekretariat@pcprczwa.pl

Biuletyn Informacji Publicznej

Elektroniczna Skrzynka Podawcza
Zwiększ rozmiar czcionki Zmniejsz rozmiar czcionki

Obchody 40-lecia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Blachowni

Od powitania przybyłych gości oraz okolicznościowego przemówienia Pani Elżbieta Ścigała - Dyrektora Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Blachowni rozpoczęła obchody 40-lecia Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Blachowni zorganizowane w dniu 14.11.2014 r. w Miejskim Domu Kultury w Blachowni. Uroczystość ta była również okazją do spotkania przedstawicieli jednostek pomocy społecznej i świętowania z okazji Dnia Pracownika Socjalnego. Niezwykle ważną i istotną rolę w tej uroczystości odegrali wychowankowie Placówki, którzy przedstawili historię jej powstania i funkcjonowania Placówki na przestrzeni 40-lat - historię pisaną przez wszystkich jej wychowawców, wychowanków i pracowników. Niezwykle wzruszające było wystąpienie absolwentów Placówki m.in.: Natalii Piekacz, która w przepiękny sposób wyraziła jak ważną rolę w jej życiu pełnili pracownicy zatrudnieni w Placówce, którzy ją ukształtowali, przygotowali do dorosłości i byli jedynymi bliskimi jej osobami, i którzy nadal ja wspierają. Jak sama powiedziała zostawiła w Placówce cząstkę swojego życia, to z Dyrekcją Placówki i wychowawcami dzieliła swoje życiowe radości, smutki, nadzieje i marzenia - to oni byli i są dla niej rodziną. Z uwagi na rangę uroczystości w obchodach uczestniczyli zarówno przedstawiciele Powiatu Częstochowskiego, instytucji szczebla wojewódzkiego, jednostek organizacyjnych pomocy społecznej jak i organizacji i instytucji współpracujących i współdziałających m.in. Pani Marietta Hełka - Zastępca Dyrektora Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, Pani Teresa Trzcionka - Kierownik Wydziału Polityki Społecznej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach wraz z pracownikami, przedstawiciele Zarządu Powiatu w Częstochowie (Pan Janusz Krakowian - Wicestarosta Częstochowski, Pan Henryk Kasiura - Członek Zarządu), Pani Alina Kula - Kurator Okręgowy Sądu Okręgowego w Częstochowie, Pani Mariola Mirowska - Zastępca Dyrektora Instytutu Pedagogiki AJD w Częstochowie, Pan Ryszard Majer - Rzecznik Praw Osób Starszych w Częstochowie Pan Bogdan Knapik - Ośrodek Kształcenia Służb Publicznych i Socjalnych Centrum AV w Częstochowie, Pani Katarzyna Buchajczuk - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie wraz z współpracownikami, dyrektorzy domów pomocy społecznej wraz z pracownikami, przedstawiciel Domu Dziecka w Chorzenicach, Pani Lena Nieśpielak - Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Bogumiłku, kierownicy gminnych ośrodków pomocy społecznej z powiatu częstochowskiego wraz z pracownikami , Pani Iwona Gądzik - Dyrektor Placówki Pieczy zastępczej "Kwadrat" w Tychach, Pani Elżbieta Motyka - Dyrektor Powiatowej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Jaworznie, dyrektorzy szkół do których uczęszczają wychowankowie Placówki, wychowankowie Placówki oraz jej byli absolwenci. Następnie zaproszeni goście składali Dyrektorowi Placówki gratulacje i życzenia oraz wręczali pamiątkowe upominki, niezwykle ciepło i serdecznie podkreślając ważność i wyjątkowość pracy personelu i działalność placówki opiekuńczo-wychowawczej. Z okazji Obchodów Dnia Pracownika Socjalnego w imieniu Zarządu Powiatu Pan Henryk Kasiura oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie Pani Katarzyna Buchajczuk wręczyli pracownikom jednostek pomocy społecznej życzenia i podziękowania za zaangażowanie w pracę. Uroczystość umilały występy taneczne wychowanków Placówki, występy wokalne i taneczne podopiecznych Miejskiego Domu Kultury w Blachowni oraz występ kapeli góralskiej "Hora" ze Szczyrku. Organizatorzy uroczystości przygotowali ogromny tort, którym wychowankowie Placówki częstowali przybyłych gości.

40 Lat 40 Lat 40 Lat 40 Lat

POWRÓT

AUTOR STRONY 2008© MARCIN SZYCH