PCPR wstrzymuje bezpośrednią obsługę mieszkańców


PCPR W CZĘSTOCHOWIE INFORMUJE O BRAKU MOŻLIWOŚCI BEZPOŚREDNIEGO ZAŁATWIANIA SPRAW
OD 19 PAŹDZIERNIKA 2020 R. DO ODWOŁANIA.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie informuje, że mimo trudnej sytuacji związanej z obowiązującym stanem epidemii, zachowana jest ciągłość pracy i realizacja zadań. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii do odwołania wykonywanie zadań administracji publicznej lub jednostek organizacyjnych może podlegać ograniczeniu.


W związku z rozszerzającą się epidemią COVID – 19 i narastającą zachorowalnością pracowników PCPR w Częstochowie, wszystkie sprawy mieszkańców Powiatu Częstochowskiego będą załatwiane nadal, ale za pośrednictwem tradycyjnej poczty, fax-u, poczty elektronicznej, telefonicznie lub przez złożenie dokumentów w wyznaczonych przed wejściami do budynku Starostwa skrzynkach.


W sytuacjach szczególnych wymagających osobistego stawiennictwa, w trosce o zachowanie bezpieczeństwa Państwa i pracowników możliwa jest wizyta tylko i wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z właściwym merytorycznie pracownikiem.


W celu zapewnienia Państwu maksymalnego bezpieczeństwa interesanci PCPR w Częstochowie umówieni na konkretny termin załatwiani będą w Punkcie Obsługi przy wejściu B na tyłach budynku od strony ulicy Korczaka.