Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych daje możliwość ubiegania się o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zmiany do Programu AKTYWNY SAMORZĄD na 2019 rok

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Częstochowie informuje, że w okresie naboru wniosków w 2019 r., w ramach Modułu I pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych daje możliwość ubiegania się o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym - Obszar C Zadanie 1 „Aktywny Samorząd”.

Odbiorcami pomocy w obszarze C, zadanie 1 mogą być osoby:

  • z znacznym stopniem niepełnosprawności lub w przypadku osób do 16 roku życia - orzeczeniem o niepełnosprawności,
  • zatrudnione lub uczące się lub które uzyskają potwierdzoną opinię eksperta PFRON dotyczącą rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie,
  • z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym.

W przypadku osób pozostających bez zatrudnienia i nie kontynuujących nauki a posiadających zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) , potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia - nie jest potrzebna pozytywna opinia eksperta PFRON.

Osoby poza wiekiem aktywności zawodowej (w wieku emerytalnym) mogą uzyskać wsparcie w programie, gdy są zatrudnione.

Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10.000 zł. Minimalny udział własny wnioskodawcy w zakupie wynosi 10 proc. ceny brutto wózka.

Obowiązujący termin składania wniosków :  do 31.08.2019 r.

Wszelkie zmiany dotyczące Kierunków działań i warunki brzegowych(…)w 2019 dostępne są na stronie Funduszu: www.pfron.org.pl