Awaria sytemu CEPiK

Awaria sytemu CEPiK

W dniu dzisiejszym, tj. 04.12.2023 r. ma miejsce awaria systemu CEPiK. W związku z powyższym należy liczyć się utrudnieniami w załatwianiu spraw w Wydziale Komunikacji”