Festiwal za nami

 Kosa, sierp, cep-większość zapytanych osób zna te nazwy, ale jak się nimi posługiwano i do czego służyły? Tego dowiedzieli się widzowie, którzy 27 sierpnia przybyli do Lubojny w gminie Mykanów.

Powiat Częstochowski wraz z gospodarzem Krzysztofem Nabiałczykiem już po raz szósty  zorganizował Powiatowy Festiwal Żniwny. Impreza na stałe wpisała się do kalendarza najważniejszych wydarzeń tematycznych w regionie. Za siłą festiwalu stoi jego autentyczności i otwarta formuła. Wszystko dzieje się właśnie na polu. Każdy chętny mógł osobiście  włączyć się w zorganizowane na miejscu prace polowe takie jak między innymi: klepanie kosy, koszenie pszenicy kosami ręcznymi, koszenie kosiarką konną – traktorem, koszenie kosiarką „Garściówką”, stawianie snopków, zgrabianie grabiami „wielkimi”, zwózka snopków, młocka cepami, prasowanie słomy, a także zobaczyć maszynę „Sztyftówka” (omłoty) z ciągnikiem C-325 i z pasem transmisyjnym, maszynę na prostą słomę, czyszczenie ziarna wialnią ręczną „Warmianka” – maszyna do młocki poruszana ciągnikiem S-18, kombajny: Bizon i Class. Na miejscu można było spróbować podobiadku dla żniwiarzy, przejechać się wozem drabiniastym, czy posilić przygotowaną dla wszystkich darmową grochówką. Rodzinna atmosfera i piękna sceneria stworzyły niepowtarzalny klimat.


Jak mówił Starosta Częstochowski Krzysztof Smela- dożynki to czas radości, w ich trakcie nie dostrzeżemy tego trudu pracy, który widać podczas Festiwalu będącego miejscem, gdzie te żniwa, każdy może zobaczyć od kuchni. W trakcie Dożynek za zasłoną pięknych wieńców i odświętnych strojów kryje się poświęcenie. Nie są to wydarzenia tożsame, Powiatowy Festiwal nie dubluje Dożynek.


Uczestnicy imprezy mogli wziąć udział nie tylko w pokazach żniwnych, ale również obejrzeć występy zespołu folklorystycznego  Janowianie oraz zespołu teatralnego Dąbrowanie z Dąbrowy Zielonej. Swoim talentem publiczność zachwycili wokaliści Kaja Pietrzak, Maria Pietrzak i Jakub Wójcik. Festiwal nie odbyłby się, gdyby nie gościnność i ogromne zaangażowanie lokalnego społecznika i rolnika Krysztofa Nabiałczyka, który nie tylko użyczył własnego pola, ale również zorganizował i zabezpieczył logistycznie pokazy żniwne. To bardzo ważne, że są wśród mieszkańców Powiatu Częstochowskiego ludzie tak zaangażowani w życie swoich gmin. Jak wskazują badania opinii społecznej, rolnicy z roku na rok cieszą się coraz większym szacunkiem Polaków. Jest to wynik budzącej się w efekcie trwania nieoficjalnej kampanii społecznej świadomości dotyczącej potrzeby budowania bezpieczeństwa żywnościowego kraju i kontynentu. Chcemy jeść zdrowiej, smaczniej. Funkcjonuje tendencja do skracania łańcucha dostaw, która owocuje nie tylko jakością produktów, ale też sprawiedliwszym wynagrodzeniem producenta. Oczekiwania konsumentów w tym zakresie przyczyniły się do urealnienia w ich wyobrażeniu podstaw produkcji. Rolnik jest żywicielem narodu i opiekunem naszej Ziemi. Troszczy się o zachowanie jej w jak najlepszym stanie dla przyszłych pokoleń.

Serdecznie dziękujemy wszystkim zaangażowanym w przygotowanie Powiatowego Festiwalu Żniwnego 2023. Do zobaczenia za rok.