Ostrzeżenie hydrologiczne nr. 2

Ostrzeżenie hydrologiczne: wezbranie z przekroczeniem stanów ostrzegawczych
stopień: 2
prawdopodobieństwo: 80%
Obszar: Warta górna od Poraja do Liswarty (śląskie)
Przebieg: W związku ze spływem wód opadowo-roztopowych, w Mstowie na Warcie prognozuje się utrzymywanie stanów wód powyżej stanu ostrzegawczego.
Uwagi: Brak

OSTRZEŻENIE HYDROLOGICZNE: 2
Ważne:
Od: 2023-02-04 08:14
Do: 2023-02-05 08:00