Ankieta dotycząca rozwoju powiatu częstochowskiego


Szanowni Państwo!


Powiat Częstochowski przystąpił do opracowania nowego dokumentu strategicznego pn. Program ”Strategia Rozwoju Powiatu Częstochowskiego 2022+”. Jest to bardzo ważny, a wręcz priorytetowy  dokument, który pozwala nam zaplanować działania i cele strategiczne stojące przed władzami powiatu na najbliższe lata.

W naszej nowej strategii chcielibyśmy przede wszystkim uwzględnić potrzeby mieszkańców powiatu. W związku z powyższym kierujemy do Państwa ankietę, która będzie bardzo ważnym elementem prac nad tworzeniem celów strategicznych i kierunków działań zawartych w nowym dokumencie.

Ankieta pozwoli władzom samorządowym na poznanie poglądów i opinii mieszkańców, przedsiębiorców i instytucji  powiatu częstochowskiego w najważniejszych dla rozwoju Powiatu sprawach. Udział w badaniu jest dobrowolny. Proszę jednak pamiętać, że jej rzetelne wypełnienie  pozwoli nam uzyskać w pełni wartościowe dane, spełniające przy tym wymogi poprawnych badań społecznych. Ankiety można pobrać i wypełnić na  stronie internetowej powiatu częstochowskiego https://czestochowa.powiat.pl lub w Starostwie Powiatowym w Częstochowie (pokój nr 239,  II piętro). Ankiety będą także rozsyłane drogą elektroniczną i pocztową do instytucji, organizacji i przedsiębiorców. Ankiety można wypełniać do 31.01.2023 r.

Ankieta jest całkowicie anonimowa – wszelkie zebrane informacje będą wykorzystywane wyłącznie do sporządzenia zbiorczych zestawień i analiz. W żaden sposób wypełniona przez Państwa ankieta nie będzie publicznie udostępniana. Ankiety będą przekazane zespołowi roboczemu ds. opracowania strategii rozwoju powiatu, odpowiedzialnemu za opracowanie wyników badania. Członkowie tego zespołu zobowiązani są do zachowania tajemnicy służbowej związanej z realizacją badań.

Z góry bardzo Państwu dziękujemy za czas i wysiłek poświęcony na wypełnienie ankiety. Jesteśmy przekonani, że wiedza uzyskana z analizy ankiet pomoże władzom powiatu i zespołowi ds. opracowania strategii w sformułowaniu przemyślanych i uzasadnionych propozycji strategicznego rozwoju powiatu. Mamy też nadzieję, że pytania ankiety okażą się dla Państwa interesujące. Wyniki badania będą publicznie dostępne.                                                                                                                                                                                                                                    


Ankiety znajdują się poniżej Ankieta dla Urzędów Gmin


Ankieta dla jednostek organizacyjnych powiatu


Ankieta dla placówek służby zdrowia


Ankieta dla mieszkańców powiatu częstochowskiego


Ankieta dla przedsiębiorców


Ankieta dla organizacji pozarządowych