Konferencja

Powiat Częstochowski organizuje konferencję "Wieś wielofunkcyjna szansą na rozwój lokalnej społeczności", która odbędzie się w dniach 7-8 października 2022 w OW Orle Gniazdo w Hucisku (powiat zawierciański).

W dwudniowej konferencji może wziąć udział 120 osób będących sołtysami, samorządowcami oraz przedstawicielami i członkami organizacji pozarządowych i Lokalnych Grup Działania, zamieszkujących obszary wiejskie powiatu częstochowskiego.

Rekrutacja uczestników odbywa się w dniach: 14.09.2022 - 28.09.2022.

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy złożyć w wersji papierowej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Częstochowie pok. 205 lub u Partnera operacji: Stowarzyszenie "Razem na wyżyny" - decyduje kolejność wpływu.

 

Szczegółowy program:

I dzień

do godz. 10:00 przyjazd uczestników;

10:15 – 10:30 rozpoczęcie konferencji;

10:30 - 12:00 - wykład 2h - wykładowca I,

temat: „Inteligentne wioski - wsparcie oddolnych inicjatyw i narzędzi wykorzystujących nowoczesne metody i technologie, które służą poprawie jakości i poziomu życia mieszkańców obszarów wiejskich, w tym poprawie konkurencyjności terenów wiejskich, promujących ideę smart village”;

12:00 - 12:15 - przerwa kawowa;

12:15 - 13:45 - wykład 2h – wykładowca II,

temat: „Rozwój współpracy na obszarach wiejskich w wymiarze produkcyjnym, usługowym i społecznym przez dążenie do wdrożenia formuły „wsi wielofunkcyjnej”, która rozwija się nie tylko w sektorze rolniczym, ale także przez rozwój innych gałęzi lokalnej gospodarki z zachowaniem zasad proekologicznych oraz sprzyja zauważalnemu podwyższeniu jakości życia mieszkańców”;

14:00 - 15:00 - obiad i zakwaterowanie;

15:30 - 17:00 - wykład 2h – wykładowca I,

temat: „Planowanie i wdrażanie rozwoju lokalnego wśród liderów obszarów wiejskich oraz pracowników lub członków LGD”;

17:00 - 17:15 - przerwa kawowa;

17:15 - 18:45 -  wykład 2h – wykładowca II,

tematyka: „Planowanie rozwoju lokalnego z uwzględnieniem potencjału ekonomicznego, społecznego i środowiskowego danego obszaru”;

19:00 – kolacja.

 

II dzień

  8:00 -  9:00 – śniadanie;

  9:00 - 10:30 - wykład 2h – wykładowca I,

temat: „Działalność rad sołeckich i kół gospodyń wiejskich jako szansa na wykorzystanie potencjału lokalnej społeczności”;

10:30 - 10:45 - przerwa kawowa;

10:45 - 12:15 - wykład 2h,

temat: „Poprawa dostępu do infrastruktury publicznej w celu wzmocnienia przewag danego obszaru, wyrównywania szans rozwojowych wszystkich mieszkańców oraz dywersyfikacji zatrudnienia na obszarach wiejskich” – wykładowca II;

12:15 - 12:30 - przerwa kawowa;

12:30 - 14:00 - wykład 2h – wykładowca I,

temat: „Identyfikacja potencjału lokalnych społeczności w kierunku tworzenia strategii promocji produktu lokalnego”;

14:00 - obiad i wykwaterowanie.

 

Udział w konferencji jest bezpłatny, zapewniamy przejazd (dla ograniczonej liczby osób), zakwaterowanie i wyżywienie.

Formularz zgłoszeniowy jest dostępny poniżej.

 

Kontakt i odpowiedzi na pytania pod adresem e-mail:

konrad.kokoszka@czestochowa.powiat.pl