Ostrzeżenie hydrologiczne nr. 48

Ostrzeżenie hydrologiczne: gwałtowne wzrosty stanów wody
stopień: 1
prawdopodobieństwo: 75%
Obszar: Warta górna do Poraja, Warta górna od Poraja do Liswarty,  Liswarta, Warta górna od Liswarty do Zb. Jeziorsko, Prosna górna (opolskie, śląskie)