Powiat Częstochowski organizuje Punkty Szczepień Powszechnych

Powiat Częstochowski obejmujący swoim obszarem 16 gmin, zamieszkuje w przybliżeniu 135 tysięcy osób. W związku z powyższym Starosta Częstochowski Krzysztof Smela przy współpracy z Burmistrzem Miasta i Gminy Koniecpol oraz Wójtem Gminy Kłomnice uzgodnił rozpoczęcie działań organizacyjnych zmierzających do uruchomienia dwóch Punktów Szczepień Powszechnych w następujących lokalizacjach: Ośrodek Zdrowia w Rzerzęczycach ul. Skrzydlowska 75, Dom Kultury w Koniecpolu ul. Szkolna 1.

13 kwietnia powyższe punkty znalazły akceptację wojewody śląskiego i dyrektora śląskiego oddziału NFZ. D0 19 kwietnia samorządy muszą skompletować personel i wyposażenie. Do 25 kwietnia NFZ dokona weryfikacji punktów, a po 25 kwietnia przewidywana jest dostawa szczepionek i pierwsze szczepienia.

Starosta Częstochowski osobiście nadzorować będzie organizowanie Punktów Szczepień Powszechnych.
Z polecenia starosty akcję na terenie Powiatu Częstochowskiego koordynować będzie Anetta Ujma Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Bezpieczeństwa i Spraw Obywatelskich oraz Anna Dziewior zastępca Naczelnika Wydziału Zdrowia, Edukacji, Kultury, Sportu i Promocji Powiatu.

Jak komentuje Starosta Smela:
Odbiegając od kwestii zaopatrzenia w szczepionki, na które to, jako samorząd nie mamy większego wpływu, przy pozytywnym założeniu pełnej realizacji planów dostaw szczepionek do kraju chcemy wesprzeć akcję szczepień ludności, tak aby każdy mieszkaniec Powiatu Częstochowskiego, który chce się zaszczepić, mógł zrobić to sprawnie. Ze swojej strony stworzymy niezbędne warunki. W związku z tym, że nie ma placówki leczniczej o bezpośredniej podległości organizacyjnej Powiatowi Częstochowskiemu, prowadzimy, rozmowy z przychodniami publicznymi, wstępnie ich przebieg jest pomyślny i w najbliższym czasie będziemy mogli poinformować o kolejnych punktach szczepień na terenie naszego Powiatu.