II Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych


W godzinach popołudniowych słonecznej niedzieli 29 września 2019 r. w Hali Sportowej w Poczesnej odbył się II Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych. W drugiej edycji przeglądu wzięło udział 12 zespołów folklorystycznych działających na terenie powiatu częstochowskiego tj.:

         Zespół Śpiewaczy „Blachowianki” z kapelą „Blachowianie” z Blachowni

         Zespół Śpiewaczy „Lipowianki” z gminy Dąbrowa Zielona

         Zespół „Czerwone Szpileczki”z Lgoczanki, gm.Janów

         Zespół KGW „Kumosie” ze Skrzydlowa, gm.Kłomnice

         Kapela Ludowa „Rybnianie” z gminy Mykanów

         Zespół KGW „Stokrotki”Skrajniwa Konstantynów, gm.Lelów

         Zespół „Ale!Babki!” z Kruszyny

         Zespół KGW „Olsztynianki”z Olsztyna

         Zespół Folklorystyczny „Wrzosowianie” z Poczesnej

         Zespół Ludowy „Przyrowianki” z Przyrowa

         Zespół KGW „Mstowianki” z Mstowa

         Zespół KGW „Starczanki” ze Starczy.

Każdy z zespołów zaprezentował jeden utwór a jury w składzie:

1.     Małgorzata Majer  - Dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Częstochowie                                  

 

2.     Justyna Wilk  - Choreograf, Dyrektor Szkoły Podstawowej we Wrzosowej, gm.Poczesna

 

3.     Renata Terlicka - Inspektor  ds. kultury w Starostwie Powiatowym w Częstochowie


Po obejrzeniu i wysłuchaniu prezentacji artystycznych postanowiło jednomyślnie  przyznać jednakowe wyróżnienia dla wszystkich uczestników przeglądu. Wyróżnieniem były dyplomy i nagrody finansowe po 800 zł każda. Fundatorem nagród był Starosta Częstochowski – Krzysztof Smela, który wraz z Wójtem Gminy Poczesna – Krzysztofem Ujmą i Przewodniczącą Rady Krajowej Kół Gospodyń Wiejskich Bernadettą Niemczyk wręczył okolicznościowe dyplomy i nagrody. Niewątpliwie przegląd ten będzie długo w pamięci wielu osób z uwagi na piękne stroje i niezwykle barwne i oryginalne prezentacje zespołów.

Program artystyczny ubogaciły występy Zespołów: Iskierki, Błysk i Takt z Gminnego Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej  w choreografii Pauliny Perygi. Na zakończenie przeglądu wystąpił zaimprowizowany zespół złożony ze wszystkich muzyków akompaniujących zespołom ludowym wraz ze starostą częstochowskim – Krzysztofem Smelą i radną powiatu częstochowskiego Elżbietą Łągiewką.

Władze Powiatu Częstochowskiego  składają serdeczne podziękowania wszystkim, którzy włączyli się w organizację II Powiatowego Przeglądu Zespołów Folklorystycznych na czele z Gminnym  Centrum Kultury, Informacji i Rekreacji w Poczesnej oraz Gminą Poczesna.