OTWARCIE ZIELONEJ PRACOWNI ,,EKO-STREFA” w Szkole Podstawowej w Witkowicach      26 października 2022 r. w Szkole Podstawowej im. Jana Kochanowskiego w Witkowicach miało miejsce uroczyste otwarcie Zielonej Pracowni ,,Eko-Strefa”. Szkoła pozyskała na ten cel maksymalną kwotę dotacji 50 000 zł, przystępując do konkursów „Zielona Pracownia. Projekt 2022” oraz ,,Zielona Pracownia 2022” organizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Wydatki związane z organizacją pracowni pokrył również organ prowadzący – Gmina Kłomnice oraz Rada Rodziców. Efektem zaangażowania ww. podmiotów jest wielofunkcyjna pracownia szkolna na potrzeby nauk przyrodniczych. To miejsce przyjazne uczniom, w którym zdobywanie wiedzy będzie połączone z odkrywaniem, badaniem i samodzielnym poznawaniem świata.

Oprócz realizacji podstawy programowej, uczniowie będą mogli rozwijać zainteresowania i talenty, zgłębiać i nabywać nowe umiejętności. Ponadto nowoczesna pracownia będzie mogła pełnić integrującą funkcję w społeczności lokalnej, stając się miejscem otwartych spotkań, pokazów efektownych doświadczeń oraz prezentacji projektów uczniowskich.

 Uroczystość otwarcia pracowni zaszczycił obecnością Wicestarosta Częstochowski Jan Miarzyński. W swoim przemówieniu pogratulował realizacji projektu, wyraził nadzieję, że przekazywanie wiedzy z wykorzystaniem innowacyjnych i nieszablonowych pomocy naukowych, będzie dla uczniów przyjemne i ciekawe. Pan Starosta skierował też słowa do młodzieży, prosząc, aby troszczyli się  o środowisko naturalne.

Po części oficjalnej wystąpili uczniowie klasy czwartej, którzy zaprezentowali spektakl pt. ,,W bajkowym świecie ekobohaterów”. W kolorowych strojach bajkowych postaci, w pięknej scenerii leśnej opowiadali o podejmowanych przez siebie działaniach ekologicznych. Punktem kulminacyjnym uroczystości było oficjalne otwarcie „Zielonej Pracowni”, czyli przecięcie wstęgi przez zaproszonych gości. Następnie nasze nauczycielki  p. Monika Merda i p. Dagmara Nitecka poprowadziły zajęcia z wykorzystaniem nowych pomocy dydaktycznych.