14 listopada

Szanowni Seniorzy z okazji Waszego Dnia składamy Wam

najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia  i codziennego optymizmu!