Ogłoszenie Starosty Częstochowskiego z dnia 18 czerwca 2019 roku

Ogłoszenie Starosty Częstochowskiego z dnia 18 czerwca 2019 roku

 

Zgodnie z § 9 ust. 1 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 marca 2003 roku w sprawie organizacji oraz trybu działania wojewódzkich  i powiatowych społecznych rad do spraw osób niepełnosprawnych           ( Dz. U. Nr 62, poz. 560 ) informuję, że działające na terenie powiatu organizacje pozarządowe, fundacje oraz jednostki samorządu terytorialnego mogą zgłaszać  po jednym kandydacie na członka Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

 Termin zgłoszenia upływa z dniem 19 września 2019 roku.

Kandydatów należy zgłaszać pisemnie na adres:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Jana III Sobieskiego 9

42 – 200 Częstochowa